(Foto: Kjetil Kolsrud)

Eksport av ledighetstrygd opp i EFTA-domstolen tirsdag

Kan eksport av ledighetstrygd også bli en Nav-skandale? Rett24 sender høringen i EFTA-domstolen direkte fra klokken 0930 tirsdag.

Nav-saken har til nå først og fremst handlet om eksport av sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Et annet spørsmål er hvordan de norske reglene for eksport av dagpenger, altså ledighetstrygd, står seg mot EØS-prinsippene.

Disse ytelsene er i forordningen regulert på en annen måte en sykepenger, men er som alt annet underlagt de samme grunnleggende prinsippene om blant annet fri bevegelighet.

På bakgrunn av alt som er virvlet opp i Nav-saken, har Trygderetten og Borgarting lagmannsrett forelagt hver sin dagpengesak for EFTA-domstolen. Trygderettens sak gjelder en person som måtte betale tilbake etter utenlandsopphold, mens saken fra Borgarting gjelder en mann som i tingretten ble dømt til fem måneders fengsel for å ha bodd i Danmark uten å si fra til Nav.

Tirsdag er det muntlig høring i Trygderettens foreleggelse. Av EFTAs nettside fremgår det at Nederland, som eneste EU-stat, har levert et skriftlig innlegg til saken. Forøvrig har som vanlig ESA og Kommisjonen meldt seg på.

Høringen vil bli overført direkte her på Rett24.

Les også

Pensjonert lagdommer

Iver Huitfeldt

Kommentar

Med rusreformen risikerer vi at balansen tipper i gal retning

Fem tingrettsdommere utnevnt i statsråd

Lagmannsretten avfeier EFTA-domstolens konklusjon i bank-søksmål

Professor, UiB

Ragna Aarli

Kommentar

Dokumentoffentlighet sett fra glasshuset

Slik begrunner byfogden Tøyen-kjennelsen

Sorenskriver fikk avføring i posten – meddommere fikk SMS-trusler