(Foto: Kjetil Kolsrud)

Eksport av ledighetstrygd opp i EFTA-domstolen tirsdag

Kan eksport av ledighetstrygd også bli en Nav-skandale? Rett24 sender høringen i EFTA-domstolen direkte fra klokken 0930 tirsdag.

Nav-saken har til nå først og fremst handlet om eksport av sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Et annet spørsmål er hvordan de norske reglene for eksport av dagpenger, altså ledighetstrygd, står seg mot EØS-prinsippene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Disse ytelsene er i forordningen regulert på en annen måte en sykepenger, men er som alt annet underlagt de samme grunnleggende prinsippene om blant annet fri bevegelighet.

På bakgrunn av alt som er virvlet opp i Nav-saken, har Trygderetten og Borgarting lagmannsrett forelagt hver sin dagpengesak for EFTA-domstolen. Trygderettens sak gjelder en person som måtte betale tilbake etter utenlandsopphold, mens saken fra Borgarting gjelder en mann som i tingretten ble dømt til fem måneders fengsel for å ha bodd i Danmark uten å si fra til Nav.

Tirsdag er det muntlig høring i Trygderettens foreleggelse. Av EFTAs nettside fremgår det at Nederland, som eneste EU-stat, har levert et skriftlig innlegg til saken. Forøvrig har som vanlig ESA og Kommisjonen meldt seg på.

Høringen vil bli overført direkte her på Rett24.

Les også

Advokat Abdelilah Saeme frifunnet også i ankesaken

  • Malcolm Langford
  • Øystein Kolstad Kvalø
  • Mira Stokke

Kommentar

Bør hjemmeeksamen på jussen overleve pandemien?

Høyesterett ga førerkortet tilbake til mann som brukte cannabis jevnlig

Høyesterett med prinsipputtalelser om ankenektelse – hever terskelen

  • Eirik Holmøyvik
  • Ragna Aarli

Kommentar

«Når ble organiseringen av den dømmende makt en del av det kommunale selvstyret?»

Domstolene ber kommuner og tillitsvalgte om å få slippe mer reform