– En merkedag for norske læreres rettssikkerhet, sier leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen, i en pressemelding.

Saken Inntrøndelag tingrett avgjorde før helgen, gjelder en elev i videregående, som i klasserommet filmet opp under skjørtet på læreren, og sendte filmklippet til en snap-gruppe med 19 deltakere. Det lille som finnes av rettspraksis på dette relativt nye fenomenet, gjelder mer alvorlige forhold. Gutten dømmes for overtredelse av straffeloven § 266, for å ha krenket en annens fred ved hensynsløs adferd.

«Retten er ikke kjent med rettspraksis fra saker som er direkte sammenlignbare med den foreliggende saken. Ut fra en samlet vurdering av saken finner retten at det i denne saken synes riktig å reagere med en bot.»

Eleven ble utvist fra skolen én dag etter hendelsen, og Norsk Lektorlag, som stilte med bistandsadvokat i saken, opplyser i en melding at det var læreren selv som til slutt anmeldte saken.

– Skolens ordensreglement kan ikke erstatte det å anmelde brudd på norsk straffelov, som slik snikfilming og deling raskt rammes av, sier Norsk Lektorlags advokat Else Leona McClimans.

Retten kommer til at 7200 kroner i bot og inndragning av en Iphone X er passende reaksjon.