Den 55 år gamle læreren har i over 30 år undervist i islam ved fransktalende skoler i Brussel. Vinteren 2015, i tiden etter terrorangrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo, publiserte han et åpent brev med kontroversielle uttalelser. I brevet kommenterte han både Hebdo-angrepet, homoseksualitet, media, rettssystemet og politikere. Han refererte også til en straffedømt holocaust-fornekter som sin «mentor».

Den franske diskrimineringsmyndigheten konkluderte senere med at uttalelsene ikke var lovstridige, men mannen ble av arbeidsgiver likevel beordret til en annen skole, som en disiplinærreaksjon. Det er dette vedtaket EMD når har vurdert forholdsmessigheten av. Mannen mente reaksjonen var en krenkelse av hans ytringsfrihet etter artikkel 10, men dette avviser de sju dommerne i EMD fullstendig.

Avgjørelsen foreligger kun på fransk, men i det engelske sammendraget som torsdag ble publisert på EMDs nettside, fremkommer at domstolen mener lærer hadde en plikt til å «show moderation in exercising his freedom of expression, given the specific context in which his remarks had been made».

Retten legger videre vekt på at uttalelsene ikke kom som ledd i spontan muntlig ordveksling, men som en skriftlig dokument med bred spredning, som kunne bidra til eskalere den allerede anspente stemningen ved skolen.

Skolen hadde på dette tidspunktet allerede opplevd at elever angrep en lærer som hadde forsvart Charlie Hebdos omstridte publisering. En elev som hadde nektet å signere et opprop mot den samme læreren, var dessuten blitt utsatt for vold.

EMD avviser klagen som åpenbart grunnløs.

Det engelske sammendraget kan du se her, avgjørelsen på fransk finner du her.

Rettsoppgjøret etter angrepene i 2015 startet forøvrig i en fransk domstol denne uken. I alt 14 personer står tiltalt. De to hovedgjerningsmennene ble drept i skuddveksling med politiet, etter to dager på flukt.