En opptelling Regjeringsadvokaten gjorde for Rett24 tidligere i vår, viste at 32 barnevernsklager mot Norge ikke hadde ført frem. Én var blitt avvist på prosessuelt grunnlag, mens 31 ble funnet ikke å krenke EMK etter vurdering av realitetene. I 23 saker er det konstatert krenkelse.

Siden den gang er ytterligere fem saker avgjort i Strasbourg. De to siste kom torsdag, og de endte, i likhet med de tre foregående, i avvisning.

Annonse

Har du lyst til å bruke din juridiske kompetanse i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag?

Fikk ikke ankebehandling

Dermed har ingen klager mot avgjørelser gjort etter Høyesteretts kursendring i 2020 så langt ført frem. Det kan imidlertid fortsatt skje, for så sent som i januar besluttet EMD å kommunisere ytterligere sju klager mot Norge. De to sakene som ble kunngjort torsdag, var imidlertid ikke kommunisert. Det betyr at EMD ikke fant dem tvilsomme.

Begge sakene dreier seg om omsorgsovertakelser, og begge er kun behandlet på tingrettsnivå i norske domstoler. De biologiske foreldrenes anker er ikke sluppet inn til behandling i lagmannsretten, og Høyesterett har forkastet ankene over silingsbeslutningen.

Fire ganger i året

I den ene saken landet tingretten på samvær fire timer fire ganger i året, i den andre to timer ti ganger i året. I saken med det minste samværet, skriver EMD:

«The applicants were (...) adequately involved in the decision-making process seen as a whole. The reasons provided were detailed and thorough, and the Court finds no basis for considering that these were either irrelevant or insufficient as concerns the contact rights.

The Court also bears in mind overall that (...), in the instant case the applicants continued to enjoy their right to respect for their family life through the contact regime that had been established and was extended by the District Court, expressly in order to facilitate reunification of the family in the future. The Court further finds it relevant in the instant case that under domestic law, a parent may re-apply to have the care order lifted or the contact rights changed again (...).

In view of the above, the Court considers that the interference with the applicants’ right to respect for their family life was proportionate to the legitimate aims pursued and was thus “necessary in a democratic society” for the purposes of Article 8 § 2.»

– Majoriteten av sakene hvor det til nå er konstatert brudd, ble kommunisert i perioden 2015-2019, mens en av sakene ble kommunisert i februar 2020. Alle saker som har vært kommunisert og avgjort av EMD etter dette tidspunktet, har vært avvist som manifestly ill-founded. De syv sakene som ikke er avgjort, har alle vært behandlet av nasjonale domstoler etter Strand Lobben-avgjørelsen fra EMDs storkammer i 2019 og Høyesteretts tre storkammer-saker fra 2020, opplyste Henriette Busch fra Regjeringsadvokaten til Rett24 tidligere i vår.