27. mars besluttet Menneskerettsdomstolen å stoppe publiseringen av nye avgjørelser. Frankrike har innført tilnærmet portforbud som følge av koronaviruset, og dommerne i EMD jobber nå fra hjemmekontorløsninger. Samtidig ble det ble besluttet at klagefristen til EMD, som etter EMK artikkel 35 er på seks måneder, skulle suspenderes frem til 16. april.

I en pressemelding publisert i påskehelgen, kunngjorde EMD at de ekstraordinære tiltakene vil bli opprettholdt frem til 15. juni.

– Med unntak for storkammerdommer og spesielle hastesaker, vil retten utsette kunngjøringen av dommer og beslutninger inntil normal aktivitet er gjenopptatt, opplyser EMDs pressetjenester til Rett24.

echr ute.jpg
EMD er stengt inntil videre. (Foto: Kjetil Kolsrud)

Domstolen vil imidlertid fortsette å behandle saker, selv om de ikke offentliggjøres. Som Arnfinn Bårdsen fortalte til Rett24 for to uker siden, kan man derfor vente seg et ras av kunngjøringer, når den tid kommer.

– De ekstraordinære tiltakene ellers knyttet til at de fleste medarbeiderne og dommerne må arbeide via hjemmekontorløsninger, videreføres dessuten inntil videre. Det blir altså i tiden fremover ingen muntlige høringer og ingen møter i Domstolen. Arbeidet i storkammer, kammer, komité og som enedommer går imidlertid i ganske stor grad sin gang, men da slik at all saksbehandling foregår skriftlig. Det er tilnærmet normal beredskap på begjæringer om midlertidige avgjørelser etter rule 39. Valg av ny president vil skje elektronisk i siste del av april, forteller Bårdsen.

Han forteller at de ansatte er innstilt på at det vil gå en stund før de kan vende tilbake til en normal arbeidssituasjon. I mellomtiden holder de 47 dommerne daglig kontakt på en WhatsApp-gruppe.

– Selv vet jeg ikke noe om når jeg kan reise tilbake til Strasbourg, det er temmelig åpent og avhengig av så mange forhold knyttet til utviklingen i Europa generelt og Frankrike spesielt. Foreløpig er bildet dramatisk og uforenelig med alminnelig virksomhet. Jeg er forberedt på at jeg kan komme til å bli i Oslo en god stund. Jeg har det godt her på all måter, har gode arbeidsforhold og er svært takknemlig for å kunne være sammen med familien min nå, sier Bårdsen.