Den russiske forretningsmann Mikhail Khodorkovskij ble grenseløst rik etter at han i kjølvannet av Sovjetunionens fall fikk kontroll med oljeselskapet Yukos. Dette tok imidlertid raskt slutt da han begynte å støtte opposisjonen i Russland, og ble dømt til fengsel for økonomisk kriminalitet.

Dommen ble av internasjonale organisasjoner sett på som en reaksjon etter kritikken av Kreml.

Etter først å ha blitt dømt én gang, ble Khodorkovskij tiltalt på nytt for enda større beløp. Det var i den anledning Vladimir Putin kom med flere offentlige uttalelser, som Khodorkovskij har klaget inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Madoff & Capone

Denne uken kom avgjørelsen fra EMD, og selv om retten konstaterer flere krenkelser av EMK for andre ting i prosessen mot Khodorkovskij, så godtar domstolen uttalelsene fra Putin. Blant tingene Putin sa offentlig, var som svar på et spørsmål fra en journalist om Khodorkovskij (EMDs oversettelse):

«As you know, Al Capone was formally tried in the 1930s in the United States for tax evasion, and in fact he was suspected for a whole combination of crimes. Tax evasion was proven in court and he was sentenced under the legislation in force.»

Ettersom uttalelsene kom i forkant av straffesak nummer to, ble et sentralt spørsmål for EMD om Putins uttalelser skulle tolkes som å dreie seg om den allerede avsagte dommen, eller om den forestående. 

EMD konkluderer med at Capone-uttalelsen kunne refereres til den allerede avsagte dommen, og derfor ikke innebar noen forhåndsdømming. En annen uttalelse derimot, der Putin dro en parallell til den amerikanske storsvindleren Bernie Madoff, ville etter rettens mening kunne få TV-seere til å tro at en endelig dom allerede var falt også i den andre saken.

Retten vil imidlertid likevel ikke konstatere krenkelse av uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6. Årsaken er at Putin, i et påfølgende intervju, understreket at han hadde snakket om den forrige domsavsigelen – ikke om den forestående. Retten skriver:

«While it may have created confusion as to which charges the first applicant had already been convicted of by a court, during a press conference held later on the same day Mr Putin clarified his earlier remarks in a way that, in the Court’s view, must have dispelled any possible confusion regarding their meaning. (...)

Thus, on the basis of the foregoing, the Court concludes that there has been no violation of Article 6 § 2 of the Convention.»

Løslatt før OL

Khodorkovskij ble i 2013, sammen med en rekke andre høyprofilerte fanger, løslatt «av humanitære grunner» i forkant av OL i Sotsji. I et intervju med VG i 2017 fortsatte han sin kritikk av Kreml:

– Russland er styrt av et knippe mafiaaktige skurker med Putin på toppen, som sitter med all makt til å kontrollere hva som skjer i landet, uttalte den forhenværende mangemilliardæren.

EMD finner for øvrig at selve domfellelsen av Khodorkovskij krenket EMK artikkel 7 (ingen straff uten lov), ettersom det etter rettens mening ikke var mulig for ham å forutse at handlingene han ble dømt for, var kriminelle. Den russiske og den belgiske dommeren dissenterer på dette punktet.

Se dommen fra EMD her