Denne uken tømmer EMD bunken av barnevernklager mot Norge, der mange har ligget på vent i opptil seks år. De sentrale spørsmålene i tematikken ble avklart gjennom storkammerdommen Strand-Lobbben, og et knippe kammeravgjørelser som fulgte i etterkant.

Siden den gang har flere titalls gamle saker ligget og ventet på avgjørelse etter de samme linjene, og sist uke varslet EMD at det denne uken ville komme en storrengjøring i restansebunken. Tirsdag ble det kunngjort avgjørelse i ni saker. Alle ble avgjort med forenklet behandling i komité, som er en behandlingsform som brukes når EMD mener klagene berører spørsmål som allerede er avklart. Det innebærer at ingen av sakene får noen utfyllende begrunnelse.

Annonse

Har du lyst til å bruke din juridiske kompetanse i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag?

Ikke medhold

Alle de ni avgjørelsene som kom tirsdag, konkluderte med at retten til familieliv etter EMK artikkel 8 var brutt.

Torsdag kom ukens andre bolk. Denne gangen var det 12 klager som skulle avgjøres. Blant klagerne er det statsborgere fra Norge, Nigeria, Polen Portugal, Tyrkia og Russland.

I likhet med sakene fra tirsdag, er alle avgjort i komité, men i motsetning til sakene fra tirsdag, blir samtlige klager avvist på materielt grunnlag som manifestly ill-founded, eller åpenbart grunnløse på norsk.

«In the light of the above, the Court finds that the interference with the applicant’s right to respect for his family life was proportionate to the legitimate aims pursued and thus “necessary in a democratic society”, for the purposes of Article 8 § 2. It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention and must be rejected in accordance with Article 35 § 4», skriver domstolen for eksempel i A.G. v Norway.

Eldre enn Strand-Lobben

Flere av klagene som utgjør den siste bolken, gjelder avgjørelser som ble tatt i norske domstoler forut for Strand-Lobben-dommen høsten 2019.

I R.I. v Norway, som gjelder en ankenektelse Høyesterett gjorde to måneder før Strand-Lobben kom, skriver domstolen eksempelvis:

«The Court’s task in a case such as the present is not to substitute itself for the domestic authorities in the exercise of their responsibilities for the regulation of the care of children and the rights of parents whose children have been taken into public care, but rather to review under the Convention the decisions taken by those authorities in the exercise of their power of appreciation (see Strand Lobben and Others, cited above, § 210). In view of the above elements, the Court considers that the domestic courts gave relevant and sufficient reasons showing that there were “exceptional circumstances” in which the decision to replace foster care with adoption was justified by an overriding requirement pertaining to the child’s best interests.»

Minst fem av klagene gjelder saker som er avgjort etter at norske domstoler hadde Strand-Lobben å forholde seg til. Dettte inkluderer en klage over storkammeravgjørelsen Høyesterett avsa i 2020, som altså ikke fører frem.

Den ferskeste saken i bunken, T.H. v Norway,  gjelder en ankenektelse fra høsten 2020. Her skriver EMD: «The Court has also considered the various measures overall and examined the applicant’s arguments relating to earlier stages of the child welfare case but it has been unable to identify any shortcomings that would indicate a violation of Article 8 of the Convention on that basis. In the light of the above elements, the Court finds that the interference with the applicant’s right to respect for his family life was proportionate to the legitimate aims pursued and thus “necessary in a democratic society”, for the purposes of Article 8 § 2.»

Annonse

Advokat/advokatfullmektig

23 fellelser totalt

Det kan være verdt å merke seg at EMD, som de gjør i disse sakene, har adgang til å avvise saker på materielt grunnlag, etter realitetsbehandling. Dette i motsetning til norske domstoler, som i slike tilfeller vil avsi frifinnende dom.

I pressemeldingen skriver EMD at Norge over det siste tiåret er felt i 14 barnevernsaker. Det kan ikke inkludere de ni fra denne uken, ettersom en opptelling Rett24 gjorde i 2021 stanset på 13 saker.

I så fall er det grunn til å anta at det totale antall fellende norske barnevernsaker i EMD nå er oppe i 23.