EMD kunngjorde sist uke at ytterligere to barnevernsaker var avgjort i komité. Dette er E.M. and T.A. vs Norway og O.S. v. Norway. Begge ble klaget inn sommeren 2017.

Den første gjelder en beslutning om å nekte tilbakeføring av barnet etter en akutt omsorgsovertakelse. Klagen gjelder også samværsgraden på fire timer, tre ganger i året. Den andre saken gjelder en beslutning om omsorgsovertakelse og samvær på fire timer, fire ganger i året. Begge sakene har til felles at det fantes elementer av vold i barnevernsakene, og begge ender med at Norge ikke har krenket EMK.

Annonse

Vi søker flere internadvokater til spennende samfunnsoppdrag

I O.S. v. Norway legger EMD blant annet vekt på elementene av vold, og skriver:

«Furthermore, viewing the reasons advanced by the High Court, which included that it found it clear that the children’s step-father’s violence against the applicant and his destroying things in the home had created a completely unacceptable care situation for the children (...)»

I E.M. and T.A. vs Norway blir konklusjonen at klagen avvises som åpenbart grunnløs. Retten skriver:

«In the instant case, the Court has no basis for setting aside the District Court’s conclusions to the effect that the applicants were unable to provide X with the requisite care according to his situation or that it would be harmful to move him from his foster parents at the time.»

Og videre:

«The Court accordingly considers that the District Court gave relevant and sufficient reasons as to why X’s public care had to continue and does not discern any shortcomings in the decision-making process.»

Avgjørelsene er avsagt i komité med tre dommere, ettersom de berører rettslige problemstillinger EMD allerede har avklart i tidligere praksis.

O.S. v. Norway finner du her.

E.M. and T.A. vs Norway finner du her.