Det svenske TV-programmet «Uppdrag granskning» var i 2008 i Tyskland, i forbindelse med at en svensk pastor skulle ordineres i det ultra-konservative katolske Saint Pius X-broderskapet.

Der intervjuet de en biskop fra broderskapet, en britisk statsborger, og denne samtalen dreide seg etterhvert bort fra katolisisme, og over på hvorvidt jøder var blitt drept i tyske gasskamre eller ei. Etter den britiske biskopens beste vurdering var de ikke det.

Etter at svensk TV publiserte opptaket i januar 2009, ble det reist straffesak mot briten ved en domstol i Tyskland. Der ble mannen til slutt ilagt en bot på 180 euro, og det er dette mannen har klaget inn for EMD. Biskopen mente boten var en krenkelse av hans ytringsfrihet etter EMK artikkel 10.

Menneskerettsdomstolen skriver at den i ytringsfrihetssaker anser sin hovedoppgave å være å prøve om de nasjonale myndigheter har foretatt en forsvarlig vurdering av relevante fakta, og at «it has always been sensitive to the historical context of the High Contracting Party concerned when reviewing whether there exists a pressing social need for interference with rights under the Convention».

Retten legger vekt på at straffenivået var lavt, og avviser klagen som klart grunnløs.

Se avgjørelsen her