Saken EMD nå har avgjort ble klaget inn lenge før noen hadde hørt om korona. Saken dreide seg om at Tsjekkia påbyr foreldre å vaksinere sine barn mot meslinger, noe flere tsjekkiske vaksinemotstandere har klaget på. Allerede i desember 2019 ble det besluttet at saken skulle heises til storkammer.

Spørsmålet er om et vaksinepålegg krenker privatlivets fred etter EMK artikkel 8.

Siden den gang er det som kjent skjedd ting ting i verden, og flere stater har intervenert i saken. Frankrike har en lov som påbyr vaksinering av elleve forskjellige sykdommer før barnet fyller to år, og støtter derfor Tsjekkias syn. Den franske staten anførte at frivillig vaksinering vil åpne for at enkeltpersoner utnytter flokkimmunitetens fordeler, mens de selv unndrar seg risikoen ved vaksinering.

Annonse

Advokatfullmektig kapitalforvaltning og private equity

Ikke med tvang

Også Tyskland støtter påleggg om vaksinering. Tyskland innførte, etter en omfattende politisk prosess, obligatorisk vaksinering for noen år siden.

Felles for reglene er at man ikke har adgang til fysisk tvangsvaksinering. Derimot sanksjonerer statene på forskjellig vis de som ikke kan dokumentere vaksinasjon.

I Tyskland vil for eksempel enkelte typer omsorg være avhengig av at man kan dokumentere vaksinasjon. Det er også tillatt å nekte uvaksinerte adgang til arbeidsplasser og skoler. I tillegg kan man bøtelegges, og det gjentatte ganger. Skoler er dessuten pålagt å rapportere om uvaksinerte barn.

Bare Polens dommer uenig

Med 16 mot 1 stemme konkluderer EMD med at dette er helt i orden innenfor rammene av EMK artikkel 8. Retten skriver at statene selv vil ha stor frihet til å bestemme hvordan interessene skal vektlegges i et spørsmål som dette.

Retten erkjenner at utelukkelse fra for eksempel barnehager innebærer «loss of an important opportunity for these young children to develop their personalities», men at dette er en «direct consequence of the choice made by their respective parents». Og videre:

«Moreover, the possibility of attendance at preschool of children who cannot be vaccinated for medical reasons depends on a very high rate of vaccination among other children against contagious diseases. The Court considers that it cannot be regarded as disproportionate for a State to require those for whom vaccination represents a remote risk to health to accept this universally practised protective measure, as a matter of legal duty and in the name of social solidarity, for the sake of the small number of vulnerable children who are unable to benefit from vaccination. In the view of the Court, it was validly and legitimately open to the Czech legislature to make this choice, which is fully consistent with the rationale of protecting the health of the population.»

Dissensen kom fra den polske dommeren.

Hele avgjørelsen finner du her