Klageren i saken EMD kunngjorde sist uke, var gift med den franske filmregissøren og redaktøren Claude Lanzmann. Lanzmann laget blant annet den ni timer lange filmen «Shoah», ofte omtalt som standardverket på dokumentasjon av Holocaust.

I 2017 døde deres felles sønn av kreft, men før han døde gjorde sønnen et innskudd i en sædbank i Paris. Dette fordi han ønsket å bli far, også for det tilfelle at han ikke skulle overleve sykdommen.

Etter sønnen var død, ønsket moren å få overført genmaterialet fra sædbanken til en klinikk i Israel, der det skulle brukes til kunstig befruktning. Sædbanken nektet imidlertid å utlevere materialet.

Franske domstoler ga sædbanken medhold i dette. Nå vender også Menneskerettsdomstolen i Strasbourg tommelen ned for enkens håp om å oppfylle sønnens ønske om å bli far etter sin død.

Ingen menneskerett

EMD skriver at retten til å bli far er en ikke-overførbar rett, og at den derfor ikke gir moren grunnlag for å anføre at hennes menneskerettigheter er krenket. Dette til tross for hennes ønske om å oppfylle sin avdøde sønns vilje.

Videre mener EMD at hun heller ikke er indirekte krenket av nektelsen, ettersom EMK art. 8 ikke garanterer noen rett til å bli bestemor, «however worthy the applicant’s personal aspiration to continue the genetic line».

Sønnens far, filmregissør Lanzmann, rakk ikke å se EMD avgjøre saken i sin kones disfavør. Han døde i 2018, i en alder av 92. Lanzmann var forøvrig – på 50-tallet – samboer med Simone de Beauvoir.

Et engelsk sammendrag av komitéavgjørelsen kan leses her.