15. juli 1990 ble liket av den tyske skuespilleren Walter Sedlmayer funnet i hans leilighet i Munchen – bundet, knivstukket og slått i hodet med en hammer.

Saken skapte enorm oppmerksomhet i Tyskland, ettersom Sedlmayer var en folkekjær skuespiller med en svært lang rekke film- og TV-opptredener på CV'en gjennom 50-, 60- og 70-tallet, blant annet i et par Derrick-episoder.

Søkte gjenopptakelse

I 1993 ble to brødre, som var tidligere forretningsforbindelser av Sedlmayr, dømt for drapet. De to slapp ut i henholdsvis 2007 og 2008, men har underveis jobbet for å få saken gjenopptatt. I tillegg har de kjørt en rettslig prosess for å pålegge flere nettsteder å fjerne navnene deres fra artikler om drapet, under henvisning til at omtalen er en krenkelse av retten til å bli glemt. For EMD har spørsmålet vært knyttet til krenkelse av retten til privatliv etter EMK art. 8.

Tysk Wikipedia etterkom i 2009 ønsket om å anonymisere de to, mens engelsk Wikipedia nektet. Etter at en tysk domstol deretter slo fast at brødrene ikke hadde krav på å få navnene fjernet, ble de på nytt navngiit også på tysk Wikipedia.

sedlmayr
Tysk media har skrevet mye om drapet, her en featureartikkel fra 2015

Presseetikk

Nå har menneskerettsdomstolen, med den norske dommeren Erik Møse som president, kommet til at EMK ikke er krenket. Retten legger betydelig vekt på at de to brødrene selv gikk til media med saken, som ledd i arbeidet med å få den gjenopptatt.

Dommen foreligger foreløpig kun på fransk, men EMD har publisert et engelsk sammendrag. Der fremgår det at det etter rettens syn først og fremst er presseetikken som styrer hvor detaljert medieomtalen av en straffesak skal være, også når det gjelder identifisering av de domfelte.

Retten mener videre at identifiseringen av gjerningsmennene i dette tilfellet var en sentral del av medias arbeid, spesielt ettersom saken hadde så stor offentlig interesse. Retten legger også vekt på at de aktuelle artiklene var faktiske og nøkterne, og ikke laget bevisst for det formål å krenke noen.

TV-film

At det både på Wikipedia, i Spiegel og i flere andre publikasjoner finnes digitale artikler med de to brødrenes navn, er derfor ingen krenkelse av artikkel 8, mener EMD.

Walter Sedlmayrs spektakulære liv og død ble for øvrig filmatisert i den tyske TV-filmen «Wambo» i 2001. Den kan du bruke kvelden på via denne lenken.

Les dommen på fransk her

Les det engelske sammendraget her