I Moskva har norske Frode Berg denne uken stått for retten tiltalt for spionasje. Ifølge norske medier som er til stede, er Berg plassert i et glassbur under forhandlingene.

Bilder fra tidligere varetektsfengslinger har imidlertid vist Berg plassert i et stålbur i rettssalen. Slike stålbur krenker torturforbudet i EMK artikkel 3, slo EMD fast i en dom som kom sist uke.

Saken dreide seg om en narkotikatiltalt mann som klaget Russland inn til EMD, etter å ha tilbrakt 16 rettsdager i stålbur under en hovedforhandling. Russland fremholdt at tradisjonen med stålbur var over 20 år gammel, og ansett som ordinær av aktørene i russiske straffesaker. Den kunne derfor ikke ansees som «ydmykende» i artikkel 3s forstand. Videre anførte russerne at «følelser av ydmykelse, underlegenhet, skam og hjelpeløshet som klageren måtte ha, skyldtes ikke stålburet, men var snarere en naturlig reaksjon på de negative konsekvensene av hans rettsstridige handlinger».

tceb4b30
Spionsiktede Frode Berg kommuniserte med sin forsvarer fra et glassbur da saken startet denne uken. Bildet er fra en tidligere fremstiling. (Foto: Scanpix)

EMD skriver i avgjørelsen at bruken av stålbur i seg selv er «an affront to human dignity», og «incompatible with the standards of civilised behaviour», og dømmer Russland til å betale mannen 7500 euro i oppreisning.

Også den russiske dommeren stemte for denne formuleringen.

Retten viser i avgjørelsen til flere tidligere dommer på området, blant annet Belousov v. Russia fra 2016. I den avgjørelsen var spørsmålet om bruken av glassbur under rettssaken var i strid med torturforbudet. Domstolen konkluderer med glassbur ikke i seg selv er tilstrekkelig nedverdigende til å nå opp til terskelen for krenkelse av torturforbudet.

I et tilfelle der ti tiltalte var stuet sammen slik at de knapt kunne røre seg, ble krenkelse likevel konstatert for glassbur.

Les dommen fra sist uke her