Færre sitter i fengsel, men de som sitter, soner lenger. Det har vært hovedtendensen i norske fengsler de siste årene. En av hovedårsakene er en voldsom vekst i bruken av elektronisk fotlenke.

– Fotlenkebruken har gitt en dreining i retning av høyere andel utlendinger i fengslene, forteller professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Thomas Ugelvik.

ugelvik-presse-bredde
Prof. Thomas Ugelvik.

– Får ikke utlendinger fotlenke?

– Joda, men det kan være flere grunner til at søknader fra utenlandske statsborgere ikke blir innvilget. Kanskje skal de utvises, eller så kan det dreie seg om hvilke typer kriminalitet som begås. Mange utenlandske statsborgere soner alvorlige narkotikadommer. Fotlenke brukes ved mindre alvorlig kriminalitet. Utlendinger soner sjeldnere med fotlenke, sier Ugelvik.

Annonse

Partnerkandidater søkes

Nyttårsaften i fengsel

Statistikken Europarådet slapp denne uken, viser utviklingstrekk ved soningen i alle Europarådets medlemsland. Statistikken har fanget et øyeblikksbilde fra alle landene på nyttårsaften, og viser at det den dagen satt 3461 personer i fengsel i Norge. Av disse var 1112, det vil si 32,1 prosent, utenlandske statsborgere. Det er seks land i Europa som har høyere andel utlendinger i fengsel enn Norge. Sveits, Østerrike og Hellas skiller seg ut, med henholdsvis 71, 55 og 53 prosent utlendinger blant de innsatte.

– Antall fengselsdommer er ganske konstant, men kriminalomsorgen satser i større og større grad på fotlenke. Rundt én tredel av alle fengselsdommer sones nå ikke i fengsel. Dette har skjedd over de siste fem-seks årene, og skyldes i all hovedsak bruken av elektronisk fotlenke. Det er ganske interessant at en så stor kriminalpolitisk forskyvning skjer med så lite offentlig debatt. Og det er dessuten interessant at det skjer med FrP i regjering, et parti som tradisjonelt har vært kritiske til bruk av fotlenke, sier Ugelvik.

Statistikken fra Europarådet viser forøvrig at Norge i fjor hadde

• Europas tredje største reduksjon i antall innsatte pr. innbygger (-11,6%), bare slått av Romania og Bulgaria,

• Europas nest høyeste kostnad pr. innsatt pr. dag (ca NOK 2700,-), bare slått av Sverige,

• Europas nest største reduksjon i fengselsbudsjettet, bare slått av Azerbaijan, og

• Europas tredje laveste antall innsatte pr. ansatt (0.9), bare slått av Sverige og Danmark.

Hele statistikken kan du laste ned her