Domstoladministrasjonen orienterte i går kveld alle domstollederne om en alvorlig smitteepisode som skjedde i Sarpsborg før påske: Til tross for at alle krav til smittevern ble overholdt, endte én av aktørene opp med å smitte alle de andre unntatt fagdommeren. Samlet er aktor, forsvarer, tiltalte, to meddommerne og en tilhører blitt syk, én av dem så kraftig at vedkommende er blitt innlagt på sykehus.

Konstituert sorenskriver Ragnhild Borgerud sier at det ikke på noe tidspunkt var mindre enn to meter mellom aktørene inne i salen. Aktørene hadde forskjellige pauserom, meddommerne hadde ikke engang samme inngangsdør som de andre.

– Dette rettsmøtet gikk i lagrettesalen. Den er på 150 kvadratmeter. Det var fire meter mellom aktørene, og mer enn to meter fra nærmeste meddommer til aktørene. Fornærmede og bistandsadvokat deltok på video. Alle papirene forelå digitalt. Ikke en gang en penn ble utvekslet. Jeg kan ikke se at vi kunne gjort noe mer, sier Borgerud.

Maratondag

Én ting skilte seg imidlertid ut med saken, som ble holdt 1. april. Blant annet fordi mye tid gikk med til å koble alle videoavhørene, holdt rettsmøtet på helt fra klokken 09 om morgenen, til klokken 1930 om kvelden.

– Slik jeg har forstått det kan man ikke utelukke at tiden man tilbringer sammen har noe å si, sier Borgerud, som ikke har tenkt å stenge tingretten av den grunn.

– Jeg kan ikke se at det er mer vi kunne gjort, annet enn å stenge ned helt. Men domstolene er en samfunnskritisk virksomhet, som må fungere. Vi vil fortsette å avholde rettsmøter, og samtidig fortsette å understreke viktigheten av at alle smitteverntiltak overholdes, sier Borgerud.