Innbruddet i NorKarts servere skapte panikk blant publikum, som flommet til kredittvurderingsselskapene for å reservere seg mot å bli kredittvurdert av svindlere som har skaffet seg personnummeret deres. Experians servere knelte etter at Datatilsynet advarte om mulig misbruk.

Panikken er overdreven, ettersom det er få seriøse aktører som yter selgerkreditt mot at man oppgir personnummer som «identitetsbevis», men lekkasjen bør uansett medføre at tiden med personnummer som «identitetsbevis» er forbi. Selv om svindel ved hjelp av personnummer er i ferd med å dø ut er det ikke til å komme forbi at det fra tid til annen forekommer. For en jurist som meg selv er det null problem at jeg fra tid til annen får krav fra Ruter og Kredinor etter at en eller flere personer har reist vederlagsfritt med Ruter for så å oppgi mitt personnummer og adresse, men mindre ressurssterke og språkmektige personer lar seg nok altfor ofte presse til å betale selv åpenbart grunnløse krav i møte med påståelige kreditorer og en skruppelløs inkassobransje. At det fra tid til annen forekommer grov og livsødeleggende svindel med personnummer er heller ikke til å komme forbi. Dette er totalt unødvendig og gavner kun den grådige finansnæringen, advokater (bra!) og de skruppelløse inkassoselskapene.

I 2022 har absolutt alle fysiske utsalgssteder tilgang til en smarttelefon med kamera. Det finnes hopetall av KYC-apper (Know Your Customer) som tar bilder av «biometrisk» kvalitet. Hvilke av disse som eventuelt skal typegodkjennes overlater jeg til de tekniske ekspertene å avgjøre, men myndighetene bør så snart som mulig innføre krav om bruk av slike ved alle kredittavtaler inngått med fysisk oppmøtte forbrukere. Enten får kreditor hoste opp en sjølvis av debitor som de hevder å ha inngått avtale med eller så får de bevise – ut over enhver rimelig tvil – at debitor faktisk er den som var på stedet da avtalen ble inngått. Med en slik enkel og praktikabel bevisregel vil man med et pennestrøk ha satt en effektiv stopper for bruk av personnummer som svindelinstrument ved avtaler som krever fysisk oppmøte.

Om man i tillegg innfører en lik bevisbyrderegel for «fjernavtaler» inngått over nett uten bruk av bank-id vil det spare veldig mange publikummere for veldig mye «inkassotull», og man vil sannsynligvis få bukt med en del av den grove utspekulerte og livsødeleggende svindelen som faktisk får lov til å blomstre i et system som ikke stiller noen formkrav til kredittavtaler.

En sjølvis for styrket forbrukersikkerhet – det er ikke for mye forlangt.

(Sjølvis er Språkrådets anbefalte norske ord for selfie, om noen skulle være i tvil)