Mandag 13. august 2018 vil Erik Møse være tilbake på jobb i Høyesterett, en stilling han nå er i permisjon fra.

Dermed velger han å avslutte tjenesten ved menneskerettsdomstolen i Strasbourg, drøyt to år før perioden egentlig utløper høsten 2020.

Møse fyller 70 år i oktober 2020. Om han var blitt værende i Strasbourg ut perioden, ville han derfor ha kommet tilbake til Høyesterett bare uker før han går av for aldersgrensen. 

Annonse

Senior medarbeider - Anti Hvitvasking

Vil avslutte hjemme

- Jeg ble valgt til dommer ved EMD med virkning fra 1. september 2011 og trives svært godt. Arbeidet her er meget interessant, og det er en glede å bidra til domstolens virksomhet. Men i 2018 vil jeg ha vært ved EMD i syv år. Disse årene som dommer utenfor Norge kommer i tillegg til ti år ved FNs straffedomstol for Rwanda i Arusha, Tanzania. Jeg er derfor kommet til at den avsluttende del av min dommervirksomhet bør finne sted i Norge og vender derfor tilbake til Høyesterett etter neste sommer, sier Møse til Rett24.

Dropper Tønder-erstatning

Direktør ved Høyesterett Gunnar Bergby opplyser at det som følge av dette ikke vil bli kunngjort noe ledig embete som høyesterettsdommer når Bård Tønder fratrer for aldersgrensen 31. mai 2018. 

- Vi er meget glade for at Møse avslutter sin dommerkarriere her i Høyesterett, sier Bergby.

Erik Møse har fra tidlig i karriéren bakgrunn fra lovavdelingen og Regjeringsadvokaten. Han var lagdommer i Borgarting fra 1993 til 1999, før han tiltrådte som dommer ved den internasjonale straffedomstolen for Rwanda. Der satt han til 2009.

Han ble utnevnt til Høyesterett i 2008 og til EMD i 2011. 

Annonse

Prosedyreadvokat

Velges av Europarådet

Formelt bestemmer ikke Norge selv hvem som skal ta vårt sete i EMD, men vi nominerer tre kandidater. Beslutningen fattes deretter blant disse tre av Europarådets parlamentarikerforsamling.

Prosessen med å finne en Møses etterfølger er ikke i gang, men Justisdepartementet opplyser at det vil bli tatt utgangspunkt i den prosedyren som ble utarbeidet under forrige innstilling.

Oppretter eget råd

Under forrige nominasjon ble det opprettet et innstillingsråd ledet av Yngve Svendsen, som også leder det ordinære Innstillingsrådet for dommere.

Svendsen opplyser til Rett24 at de øvrige medlemmene var høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen, førsteamanuensis Jan E. Helgesen og advokat Mette Yvonne Larsen.

Ifølge et notat fra Justisdepartementet datert november 2009 var også daværende advokat ved Regjeringsadvokaten Fanny Platou Amble plukket ut til å sitte i dette rådet. Hun er i dag lagdommer ved Borgarting.

Annonse

Advokat/advokatfullmektig

Krever høy moral

Etter utlysning og intervjuer til stillingen skal rådet innstille tre kandidater. Beslutningen om nominasjon treffes deretter formelt av Justisdepartementet, før Utenriksdepartementet sender de nominerte i til Europarådet for beslutning.

Ifølge notatet fra 2009 vil det bli lagt særlig vekt på søkernes faglige dyktighet, personlige egnethet og språkkvalifikasjoner, og på de krav til "høy moralsk karakter og uavhengighet" som følger av EMK art 21.