«Som en del av oppfølgingen vil vi i nær fremtid invitere frivillige politiforeninger til dialog om anbefalingene i rapporten og da blant annet i forhold til bruk av politi i foreningsnavnet», skrev Politidirektoratet i januar.

Bakgrunnen var den da ferske rapporten fra Rolleforståelsesutvalget, knyttet til kontroversen rundt Norsk narkotkapolitiforening. Nå etterlyser MDG svar på hva som er skjedd siden, og denne uken innleverte stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) skriftlig spørsmål til justisministeren Emilie Enger Mehl (Sp).

Annonse

Advokat/advokatfullmektig

Byttet navn

– Selv om det er gått åtte måneder siden rapporten ble publisert, har verken Stortinget, media eller befolkningen fått tilstrekkelig informasjon om hvordan rapporten har blitt fulgt opp internt i politiet og hos departementet, verken fra regjeringen eller fra politiet selv. Vi vet ikke om det har skjedd endringer i politiets rutiner og regler eller om rolleblandingen har fått disiplinære konsekvenser, skriver Berg i begrunnelsen.

En ting som er skjedd, er at foreningen har byttet navn. Mange kritiserte bruken av politi i navnet, fordi man mente dette kunne gi inntrykk av at foreningen representerte politiet. Foreningen har nå byttet navn til Norsk narkotikaforebyggende forening (NNF).

Mister medlemmer

Sist uke omtalte dessuten Dagbladet at foreningen kan ha mistet så mye som en tredel av medlemmene sine. Bakgrunnen var at departementet i 2021 valgte å gi Dagbladet innsyn i foreningens medlemsliste. Begrunnelsen for dette var at foreningen hadde en ordning der kontingenten ble trukket direkte av lønnsutbetalingene.

Les: Geir Evanger reagerer på forskjellsbehandling mellom politiansatte og UDI-medarbeidere

– Politiets nyeste innbyggerundersøkelse viser at tilliten til politiet har gått ned det siste året. Det er viktig at regjeringen tar slike trender på alvor og sørger for at befolkningen får kjennskap i hvilket arbeid som gjøres for å rydde opp i uheldige praksiser som kan svekke tilliten, skriver Berg til justisministeren.