I august ga EU-kommisjonen Polen én måned på å reversere lovene som i praksis legger polske domstoler under politisk kontroll. 

Polen har siden den gang ikke på noen måte antydet at de har tenkt å etterkomme EUs anmodning, og 24. september opplyste Kommisjonen at den har reist sak mot Polen ved EU-domstolen.

Traktatstrid

Kommisjonen mener Polen, ved å innføre lover som pensjonerer høyesterettsdommere, har skapt risiko for en «varig og uopprettelig skade på de polske domstolenes uavhengighet», i strid med EU-statenes traktatforpliktelser.

– De nasjonale domstolenes uavhengighet er avgjørende for et fungerende juridisk samarbeid mellom EUs medlemsland, skrev Kommisjonen i meldingen.

– Kommisjonen har besluttet å be domstolen om en midlertidig forføyning som gjenoppretter Polens Høyesterett til situasjonen før 3. april 2018, da de omstridte lovene trådte i kraft, heter det i meldingen.

I dag kom forføyningen fra domstolen, med følgende hovedslutning:

«Poland must immediately suspend the application of the provisions of national legislation relating to the lowering of the retirement age for Supreme Court judges»

Les mer detaljert om forføyningen her

Fjernet justitiarius

Bakgrunnen for konflikten er at det nasjonalkonservative «Lov og rettferdighetspartiet», PiS (Prawo i Sprawiedliwość), i 2015 fikk rent flertall i den polske nasjonalforsamlingen. Polsk Høyesterett har siden kjent flere av regjeringens lovendringer grunnlovstridige, og for å få utnevnt nye dommere, har myndighetene laget en lov som flytter pensjonsalderen fra 70, til 65 år for menn og 60 år for kvinner.

Dermed blir de kvitt blant andre justitiarius Malgorzata Gersdorf (65). Selv hevder regjeringen at reformen handler om å rydde opp etter kommunistregimet som styrte Polen – for snart 30 år siden.

Gersdorf har nektet å gå av. Dommeren som er utnevnt til å etterfølge henne, har ifølge New York Times uttalt at han ikke anser seg som rettens leder.

Les mer om bakgrunnen her