– Dette er gode nyheter, men ikke overraskende. Høringsnotatet fra Kommisjonen fikk massiv kritikk fra mange hold. Nå får denne kritikken støtte fra Kommisjonens eget regelråd, sier fagleder Halvor E. Sigurdsen i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Det var Politico som før helgen meldte at lobbyistene har vunnet en stor seier, ved at Kommisjonen er blitt tvunget til å utsette forslaget. Nettstedet skriver at planen var å legge dette frem i juni, men at det nå er lagt på is i hvert fall til høsten.

Den direkte årsake skal være at EUs regelråd fredag ga forslaget rødt lys.

Les: Næringslivstopper raser mot ventet EU-regulering av styreansvar

Annonse

Har du erfaring innen eiendom og prosedyre? Vi søker ny konsernadvokat

– En hodepine

NHO er blant de mange som har vært svært kritiske til det ventede lovforslaget. Direktivet er ventet dels å inneholde regler som stiller nye og strengere krav til selskapenes ansvar for klima og menneskerettigheter, og og dels nye regler for langsiktig selskapsstyring. En av hovedinnvendingene har vært at Kommisjonens høringsnotat blant annet lyttet til en rapport som konkluderte med at børsnoterte selskaper har for sterkt fokus på neste kvartalsrapport, og for lite på de lange linjer.

– Dette blir en hodepine for Kommisjonen. Utgangspunktet for høringsnotatet er at børsnoterte selskaper i EU er for opptatt av kortsiktige gevinster for aksjonærene, i stedet for selskapenes egen langsiktige interesse. Hvis dette viser seg ikke å være problemet, blir løsningene selvsagt gale, sier Sigurdsen.

Ifølge Politico regnes det som ytterligere en seier for næringslivslobbyistene at prosessen nå ikke lenger bare tilligger justiskomissæren i EU, men at også markedskomissæren skal ha ansvar.

Kommissærene i Kommisjonen tilsvarer langt på vei statsrådene i vår regjeringen.

Nordisk press

EU-parlamentariker for De Grønne, Haidi Hautala, advarer overfor Politico mot å la lobbyistene stoppe loven.

– Vi er på randen av å innføre en verdensklasse-standard. Det ville vær skadelig for hele EU hvis vi gikk glipp av dette «Brussel-øyeblikket». La oss håpe at denne forsinkelsen ikke betyr at vi på noen måte faller tilbake til den gamle virkeligheten, der vi stoler på at frivillige mekanismer skal ansvarliggjøre næringslivet. Dette virker bare ikke, sier hun til nettstedet.

Danske og nordiske krefter har stått i front i kampen mot regelsettet, og overfor Politico advarer den danske næringsministeren mot regler som han mener vil utydeliggjøre styrenes ansvar for selskapene. En sentral del av ideen bak loven har vært at alle med interesse i de overordnede klima- og miljøspørsmålene skal kunne ha søksmålsinteresse overfor styremedlemmene.

Annonse

Vi søker advokat eller advokatfullmektig i Fredrikstad

– Helt nødvendig

NHO frykter at dette vil åpne for en skog av prosesser. NHO-direktør Ole Erik Almlid signerte i april, sammen med kolleger fra Skandinavia, et innlegg i Financial Times. Der skrev de blant annet:

«There is a substantial risk it will harm companies’ ability to do business effectively, weaken current corporate governance models and blur directors’ duties. This will probably result in risk-averse decision making, conflicts of interest, lawsuits and weakening of owners’ rights and incentives, which would harm the ability to attract risk capital, including capital needed to reach the sustainability objectives.

The commission should not go forward with this proposal.»

– Vi i Selskapsrettsgruppen ved UiO kan ikke se noe som helst grunnlag for å slå slik voldsomt alarm som mange har gjort den siste tiden. Vi ser dette som en helt nødvendig endring. Vi vet ikke hvordan forslaget vil se ut i detalj, og innholdet kan vi helt sikkert ha kritiske kommentarer til, men retningen det går i er helt nødvendig, uttalte professor Beate Sjåfjell til Rett24 for to uker siden.