Avgjørelsen fra Polens grunnlovsdomstol ble rettskraftig sist uke. Den konstaterer at sentrale EU-regler er i strid med den polske grunnloven, og at polsk rett må ha forrang.

Bakgrunnen er det nasjonalkonservative regjeringspartiets domstolsreform, som i praksis har ført til en direkte politisk kontroll med rettsapparatet. EU har gjentatte ganger stilt krav om at landet opprettholder et uavhengig domstolapparat.

Annonse

Vil du være trainee hos Kommuneadvokaten i Oslo?

Tirsdag barket EU-presidenten og Polens statsminister sammen i EU-parlamentet i Strasbourg. Ursula von der Leyen uttalte at Polens retning utfordrer selve fundamentet i det europeiske samarbeidet, og kalte det en direkte utfordring av EU-retten. Hun fikk fra en rekke lands talere krav om å iverksette konkrete tiltak. Noen slike ble ikke kunngjort, men ble truslene er klare:

«Vi vil ikke tillate at våre verdier settes i fare. EU-kommisjonen vil handle», skrev von der Leyen på Twitter etter debatten, og fremhevet muligheten for å iverksette EU-traktaten artikkel 7. Dette er artikkelen som gir EU anledning til å suspendere medlemsstater fra enkeltrettigheter i EU-retten, inkludert stemmeretten. Iverksettelse av artikkel 7 krever 80 prosent flertall blant medlemslandene.

«Artikkel 7 er et kraftig virkemiddel. Vi må komme tilbake til det», fortsatte von der Leyen, mens Polens statsminister anklaget EU-Kommisjonen for å gå utenfor sine fullmakter.

Ifølge Politico uttalte statsminister Mateusz Morawiecki at EU etter hans syn forsøker å skape en overnasjonal stat uten samtykke fra medlemslandene.

«Den høyeste rett i EU er statenes grunnlov. Hvis du ønsker å gjøre Europa om til en ikke-nasjonal superstat, må du først få samtykke fra alle Europeiske stater og samfunn», sa Morawiecki, ifølge Politico til jubel fra de polske parlamentsmedlemmene.

Et sammendrag av tirsdagens debatt finner du her, om enn uten oversettelser.