Innstillingsrådet for dommere hadde denne uken sitt siste møte før sommeren. Der ble både de ledige lagdommerembetene i Frostating, sorenskriverjobben i Kristiansand, samt to fellesembeter behandlet.

Lederjobben i Kristiansand blir ledig når nåværende sorenskriver Yngve Svendsen straks overtar som leder for Oslo tingrett. Innstillingsrådet har valgt å innstille to personer. Øverst på listen står Steinar Langholm (55), som de to siste årene har vært konstituert som sorenskriver så langt bort fra Kristiansand som det er fysisk mulig å komme, ved Øst-Finnmark tingrett i Vadsø.

Kritiserte islam

Fra tidligere har Langholm omfattende fartstid fra politi- og påtalemyndighet, blant annet som politimester i det nå nedlagte politidistriktet Haugaland og Sunnhordland i Haugesund.

Langholm pådro seg i 2012 en lokal kontrovers i Rogaland, da han som privatperson skrev leserinnlegg i Stavanger Aftenblad med kritikk av enkelte sider ved islam. Langholm var den gang også 2. varamedlem i Frps bystyregruppe i Stavanger, skrev Aftenbladet den gang. I Rogalands Avis ble det sogar kritikk på lederplass.

På andre plass til stillingen har rådet innstilt Monica Haugedal (40), som i dag er tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett.

To nye til Frostating

De to ledige embetene ved Frostating lagmannsrett går, om innstillingsrådet følges, til advokat Tormod Anders Sletten (55) og konstituert lagdommer Anniken Mellegaard Douglass (43).

De fire innstilte er

  1. Tormod Anders Sletten
  2. Anniken Mellegaard Douglass
  3. Toril Andersson
  4. Christofer Eriksen

Til ett felles embete for tingrettene Aust-Telemark, Nedre Telemark, Vest-Telemark samt Kongsberg og Eiker, er innstilt

  1. Morten Miland Thomsen
  2. Bjørn Erik Serkland
  3. Ingeborg Fogt Bergby

Til ett felles embete for tingrettene Alstahaug, Brønnøy og Rana, er innstilt

  1. Toril Andersson
  2. Terje Gerhard Andersen
  3. Truls Eirik Wahle

Se hele protokollen her