Stang har vært bystyrerepresentant for Høyre i fire perioder, Oslos ordfører fra 2007 til 2015 og statssekretær i Justisdepartementet. Nå går han tilbake til advokatrollen han hadde før politikken tok ham på heltid. 

– Det er sånn at når man har fått lov til å jobbe dels som advokat og dels som politiker, så ser man at det er mye av det samme. Det er litt forskjellig lønn, det skal sies, men det går ut på å være til stede for folk som fortjener en bedre hverdag, og større grad av rettferdighet, sier Fabian Stang (62).

Kombi med Rådhuset

Frem til 17. januar var Stang statssekretær for Sylvi Listhaug (FrP). Siden da er han blitt ansatt i 50 prosent stilling som rådgiver for Høyres bystyregruppe, og dette tenker han kombinere med advokatjobben hos Elden.

– Nå er jeg fristilt etter arbeidet i Justisdepartementet, så nå skal jeg jobbe litt på rådhuset og litt hos Elden.

– Så du skal være 50 prosent advokat?

– Hehe, nei, om man har kapasitet til det, så jobber man kanskje en god del mer enn 37,5 timer i uken. Men jeg har også en 10-åring som skal ha 50 prosent. Så det blir vel fort 200 prosent til sammen.

– Hvilket felt skal du jobbe med? Straff?

– Vel, min aller første sak hadde jeg etter fire dager som fullmektig, det var en straffesak. Jeg husker at dommeren etterpå sa at «Stang, det er vel ingen hemmelighet at dette var en av deres første saker, men i prosedyren kunne man nesten få inntrykk av at De mente at Deres klient var uskyldig!». De visste bedre, det var helt klart! Men jeg synes det er et spennende grenseland mellom straff og ærlig virksomhet, ikke minst i krisehåndteringen, når folk blir beskyldt for det ene og det andre i det offentlige rom. 

– Så ikke renspikket forsvarer, altså?

– Nei. Men jeg har vært politifullmektig engang også, så jeg har erfaring med feltet. Det spennende med Elden er at han har klart å skape en forretning som har tillit i veldig mange forskjellige grupper, på flere områder. Men jeg må bare få aktivert lisensen igjen først, sier Stang.  

– Vi gleder oss

Det er ti år siden Stang sist jobbet som advokat. Dengang jobbet han i det som da het Torkildsen, Tennøe & Co, med hovedvekt på prosedyre, arv, fast eiendom og erstatning. Torsdag fikk han sitt første oppdrag hos Elden.

– Det gjelder en eiendomsproblematikk. Jeg får se på det på mandag.

tba02be9
John Christian Elden og Fabian Stang har lenge vært partikolleger.

John Christian Elden, som selv er vararepresentant for Høyre på Stortinget, er fornøyd med å få Stang på laget.

– Vi gleder oss til å se ham i kappen i den virkelige verden igjen, sier Elden.