Da jussutdannelsen i Bergen så dagens lys i 1969, var det med to professorer og i innleide lokaler i Lars Hilles gate. Nå, 50 år senere, har studiet 35 professorer og eget juridisk fakultet på Dragefjellet.

– Det er kjekt å markere at jussutdannelsen i Bergen er 50 år, og feire det vi har klart å bygge opp. Studiet har utviklet seg en del siden 1969, blant annet med et større fokus på digitalisering og internasjonalisering, sier dekan Karl Harald Søvig.

Bergen viktig

EMD-dommer Arnfinn Bårdsen var invitert til å holde foredrag under markeringen. Temaet var rettsutvikling i Høyesterett og EMD. Bårdsen er ikke i tvil om at juristutdanningen i Bergen har vært, og vil være, meget viktig for rettsutviklingen.

– Rettsutviklingen er avhengig av en samtale med mange stemmer, og jussutdannelsen i Bergen har utvilsomt vært viktig i denne sammenhengen. Man trenger tunge aktører andre steder enn på Østlandet, som kan ha en annen innfallsvinkel til juridiske problemstillinger. I tillegg har Bergen etablert seg som et toneangivende fagmiljø på mange sentrale områder, som for eksempel strafferett, prosessrett, erstatningsrett, kontraktsrett, forvaltningsrett og rettsstatlige tema, sier Bårdsen.

Hele foredraget til Bårdsen kan du laste ned her

Det har den siste tiden vært debatt om sammensetningen av høyesterettsdommere er for homogen. Av dommerne i Høyesterett har 18 av 20 sin utdanning fra UiO. Bårdsen, som har sin juridiske utdannelse og doktorgrad fra Bergen og inntil nylig var dommer i Høyesterett, mener det er viktig med bredde i rekrutteringen til landets øverste domstol.

– Dommere med ulik geografisk bakgrunn vil gi et bredere grunnlag og fundament når dommer skal avsies, sier Bårdsen.

Juridisk enevelde

BT-kommentator og jurist, Eirin Eikefjord, ledet paneldebatt med temaet «Hvilken betydning har juristutdanningen i Bergen hatt for rettsutviklingen?». Debattdeltakere var høyesterettsdommer Magnus Matningsdal, førstelagmann Magni Elsheim, UiO-dekan Dag Michalsen og UiB-student Sausan Hussein.

Debattdeltakerne var enige om at juristutdanningen i Bergen har spilt en viktig rolle for rettsutviklingen.

– Det juridiske eneveldet ble opphevet i 1969, slo Michalsen fast til latter fra salen.

Festskrift

Markeringen ble avsluttet med at professor Jørn Øyrehagen Sunde dro gjennom fakultetets historie.

– Det er skummelt å holde foredrag om fakultetets historie når mange av dere som er til stede i salen er fakultetets historie, spøkte Sunde, og siktet blant annet til professor Jan Fridthjof Bernt, som har vært ansatt ved UiB siden starten.

Markeringen ble avsluttet med overlevering av festskriftet «Rett i vest», som tar for seg utviklingen av utdanningen og forskningen ved UiB, samt artikler fra ansatte ved fakultetet.