Nylig ble stillingen som ekspedisjonssjef Steinar Undrums (64) arvtager i Nærings- og Fiskeridepartementet utlyst. Denne uken gikk søknadsfristen ut. 

23801775651_bc6aa6cf59_k
Går av: Steinar Undrum

Konkurransepolitisk avdeling har hånden på rattet i helt sentrale politiske spørsmål i norsk økonomi: Reguleringen av offentlige anskaffelser for nesten 500 milliarder årlig, reguleringen av hele det veldige støtteordningssystemet, og generell utforming av norsk konkurransepolitikk.

Avdelingen har ansvaret for å ivareta norske interesser i regelverksutviklingen under EØS-avtalen, og har dessuten ansvar for etatsstyringen av Konkurransetilsynet, Konkurranseklagenemnda og Klagenemndssekretariatet.

Fire avdelingsdirektører i departementet konkurrerer om stillingen. I tillegg er det én aktuell ekstern søker, fra Norges EU-delegasjon – Lone Semmingsen. Semmingsen har vært snart tre år i Brussel,  og var før det avdelingsdirektør i Finansdepartementet.

De mest aktuelle søkerne er:

  1. Monica Auberg (46), avdelingsdirektør i seksjon for offentlige anskaffelser
  2. Thorunn Kathrine Bakke (52), avdelingsdirektør i eierskapsavdelingen
  3. Camilla Bretteville Froyn (47), avdelingsdirektør i seksjon for næringsøkonomi
  4. Lone Semmingsen (46), finansråd i EU-delegasjonen i Brussel
  5. Nils-Ola Widme (45), avdelingsdirektør i seksjon for konkurransepolitikk og leder av EFTAs konkurransepolitiske arbeidsgruppe

Øvrige søkere er Karl Johan Haarberg, Rajka Johansen, Deney Layug, Bård Haug og Thorbjørn Gaarder.