Etter 25 år som direktør for Norges Høyesterett, går Gunnar Bergby (72) nå av med pensjon. Onsdag gikk søknadsfristen til stillingen ut, og den viser at det er flere som vil konkurrere om jobben.

For det første søker den nåværende nestlederen, assisterende direktør Christopher Haugli Sørensen (36). Han har vært utreder i Høyesterett siden 2010, og nestleder for utrederne siden januar 2018. Han tiltrådte som assisterende direktør for bare tre måneder siden.

Videre har Gunnar Selvik (55) søkt jobben. Selvik har lang erfaring fra EFTA-systemet, der han var direktør fra 2006 til 2012. Fra 2012 til i fjor var han registrar ved EFTA-domstolen, som nærmest kan oversettes med en blanding av administrasjonssjef og protokollsekretær. Siden i fjor har han jobbet som selvstendig konsulent.

Fra utsiden av domstolssfæren søker forhandlingssjefen i Virke, Bente Kraugerud (45). Hun har bakgrunn som avdelingsdirektør for Justisdepartementets seksjon personal- og organisasjonsutvikling, og er styreleder i Juristenes utdanningssenter.

I tillegg er det én kvinnelig søker som er unntatt offentlighet, samt én spøkefugl.

Søkerne er:

  • Christopher Haugli Sørensen (36)
  • Gunnar Selvik (55) 
  • Bente Johanne Kraugerud (45)
  • Kvinne, unntatt offentlighet
  • Dan Bølstad (29), student

Også for to år siden var stillingen som direktør ved Høyesterett utlyst. Den gang endte det imidlertid med noe oppstuss, da stillingen ble trukket tilbake etter at søknadsfristen var gått ut. I stedet ble det søkt om at Bergby skulle fortsette i to år til.