I forbindelse med at Knut Kallerud i februar varslet at han vil gå av med pensjon etter fylte 67, lyste Høyesterett ut to ledige embeter. Ett til å erstatte Kallerud, og ett som potensielt kan erstatte Kristin Normann, når hun blir pensjonist neste år. Fredag gikk søknadsfristen ut.

For rundt 10 år siden var det mye diskusjon om at offentlige søkerlister førte til at veldig få søkte på de ledige embetene. Det ble derfor eksperimentert med delvis unntak fra offentlighet. Dette ble senere forlatt, og lite tyder på at det har lagt noen demper på søkerlysten.

Annonse

Spesialrådgiver Arbeidslivsavdelingen

Femten søkere

Den søkerlisten som ble offentliggjort mandag, er den lengste på svært mange år. På ren hukommelse kan i hvert fall ikke Rett24 huske å ha sett en så lang søkerliste de siste 20 årene. Også i 2018 var det utlyst to ledige embeter, den gang ga det ni søkere.

Som Rett24 omtalte for halvannen uke siden, søker tre personer som allerede er innstilt minst en gang tidligere. Disse tre er lagmann i Borgarting Christian Lund, lagdommer i Borgarting Halvard Leirvik og partner i BAHR Are Stenvik.

I tillegg til disse, har tolv personer søkt stillingene. Åtte av søkerne kommer fra Borgarting. Den samlede søkerlisten er:

 1. Are Stenvik (56), partner i BAHR
 2. Susann Funderud Skogvang (47), lagdommer i Hålogaland
 3. Christian Lund, (59), lagmann i Borgarting
 4. Morten Holmboe, (60), professor ved Politihøgskolen
 5. Vibeke Løvold (50), lagdommer i Borgarting
 6. Gaute Skirbekk (61), Psykologspesialist med undervisningsoppgaver innen juss og psykologi
 7. Torunn Elise Kvisberg (56), lagdommer i Eidsivating
 8. Halvard Leirvik (50), lagdommer i Borgarting
 9. Kjersti Buun Nygaard (51), lagmann i Borgarting
 10. Bettina Banoun (51), partner i Wiersholm
 11. Espen Bjerkvoll (50), avdelingsleder/tingrettsdommer i Oslo tingrett
 12. Thomas Chr. Poulsen (43), lagdommer i Borgarting
 13. Thom Arne Hellerslia (55), lagdommer i Borgarting
 14. Anette Isachsen Kræmer (51), lagdommer i Borgarting
 15. Jørgen Monn (56), lagdommer i Borgarting