I forbindelse med at Knut Kallerud i februar varslet at han etter fylte 67 vil prioritere trompet, lyste Høyesterett ut to ledige embeter. Ett til å erstatte Kallerud, og ett som potensielt kan erstatte Kristin Normann, når hun blir pensjonist neste år.

Høyesterett har i forbindelse med tidligere pensjoneringer opplyst til Rett24 at de tilstreber å lyse ut flere embeter samtidig, ettersom det da erfaringsmessig melder seg flere søkere.

Annonse

Legal Advisers - Legal & Executive Affairs

De siste rundene

Om vi ser tilbake på de tre siste ansettelsesrundene i Høyesterett, så ble Erik Thyness og Kine Steinsvik innstilt på topp til to embeter i 2019. På plassene bak fulgte den gangen BAHR-partner Are Stenvik og lagdommer i Borgarting Christian Lund.

I 2020 ble Jens E. A. Skoghøy innstilt på topp, foran Are Stenvik (igjen) og advokat Erlend Haaskjold. Christian Lund søkte ikke i denne runden.

Våren 2021 ble Knut Erik Sæther innstilt på topp. På andre pluss fulgte dommerne Christian Lund (igjen) og Halvard Leirvik, begge fra Borgarting lagmannsrett. Are Stenvik var ikke på søkerlisten det året.

Fire innstilte

Det er altså fire personer som de siste årene er innstilt til embeter i Høyesterett uten å bli utnevnt. Det er Christian Lund (to ganger), Are Stenvik (to ganger), Erlend Haaskjold og Halvard Leirvik. På forespørsel fra Rett24 bekrefter tre av de fire at de kommer til å søke på nytt i denne runden. Den eneste som ikke søker igjen, er Erlend Haaskjold.

Christian Lund (59) har altså vært innstilt til Høyesterett to ganger allerede. Han har mange års erfaring som advokat, fra Regjeringsadvokaten og fra Thommessen. Han har vært dommer i Borgarting lagmannsrett de siste seks årene, og ble utnevnt til lagmann høsten 2020.

Halvard Leirvik (50) var i sin tid partner i Hjort. Der ledet han avdelingen for fast eiendom, frem til han i 2012 ble utnevnt til lagdommer i Borgarting.

Are Stenvik (56) begynte i BAHR som nyutdannet i 1990, men dro i 1996 tilbake til universitetet for å skrive doktoravhandling innen immaterialrett. Han ble senere professor ved Institutt for privatrett, med spesialisering på erstatning, patent og varemerkerett. I 2011 returnerte han til BAHR, der han siden da har vært partner.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Flest menn

Den siste av de tidligere innstilte, Erlend Haaskjold, forflyttet seg i i 2021 fra Arntzen de Besche til Schjødt, og søker altså ikke denne gangen.

Høyesterett har i dag en kjønnsbalanse på 12 menn og 8 kvinner. De to som utnevnes skal erstatte Knut H. Kallerud og presumtivt Kristin Normann.

Stillingsutlysningen finner du her.