I utgangspunktet er det ingen dommere som når den øvre aldersgrensen i år, men nå lyser Høyesterett likevel ut to ledige embeter, med søknadsfrist 17. mars. Årsaken er at dommer Knut H. Kallerud har besluttet å gå av med pensjon «før tiden».

– Dette er helt udramatisk fra min side, og noe jeg har tenkt på en god stund. Jeg er kommet til at når jeg passerer 67 til våren, så har jeg jobbet med juss sammenhengende i 40 år. Det har vært helt strålende, med 12 fantastiske år i Høyesterett, med flotte arbeidsforhold og de beste kolleger. Men nå har jeg lyst til å bruke tiden til noe annet enn bare å jobbe. Jeg har mye overskudd og mye ugjort, så nå har jeg lyst til bruke mer tid på familie, venner, seiling, lesing, reising, på hytta og i storband. Og kanskje litt jus, om noen tror jeg kan være til nytte, sier Kallerud.

– I storband?

– Ja, jeg spiller i et storband som heter Jazzå.

– Hva spiller du?

– Jeg spiller trompet.

Annonse

Legal Counsel (Advokat) - Anti-Corruption And Anti-Money Laundering

Lang påtalebakgrunn

Kallerud fyller 67 år i april, og er ikke den første som velger å gå av før 70-årsgrensen. I 2018 tok Karl Arne Utgård samme beslutning, og før det gjorde Steinar Tjomsland i 2015.

Kallerud tiltrådte som dommer i Høyesterett sommeren 2011. Han kom da fra 16 år hos Riksadvokaten, først som førstestatsadvokat, og fra 2008 som assisterende riksadvokat. Tiden ved Riksadvokatembetet var avbrutt av to år som sambandsstatsadvokat ved Eurojust i Haag.

Før han kom til påtalemyndigheten, var Kallerud forsvarer i Hestenes og Dramer i ni år.

Lyser ut to

I forbindelse med at at Kallerud går av, velger nå Høyesterett å lyse ut to ledige embeter på én gang. Det skyldes, ifølge informasjonssjef i Høyesterett Ida Dahl Nilssen, at dommer Kristin Normann når aldersgrensen i mai neste år.

Høyesterett har i forbindelse med tidligere pensjoneringer opplyst til Rett24 at de tilstreber å lyse ut flere embeter samtidig, ettersom det da erfaringsmessig melder seg flere søkere.

Tiltredelse for de nye dommerne er satt til 15. august for den som overtar embetet etter Kallerud, og etter nærmere avtale for den som skal overta det andre embetet.

Annonse

Vil du jobbe med juss knyttet til fornybar energi og sikker kraftforsyning?

Tre i 2025

Etter Normanns avgang neste år, nærmer det seg et lite generasjonsskifte i Høyesterett fra 2025, med seks avganger på tre år. Både Jens E. A. Skoghøy, Arne Ringnes og Wilhelm Matheson runder 70 i 2025. Deretter følger Henrik Bull, Hilde Indreberg og Per-Erik Bergsjø frem til mai 2028.

En av disse stillingene ligger likevel an til å bli overtatt av Arnfinn Bårdsen, når hans periode i EMD utløper julen 2027.