Litt etter klokken 03 på natten, en natt til lørdag, kom kvinnen inn på Bergen sentrum politistasjon og fortalte at hun var blitt voldtatt.

Hendelsen skjedde i april i år, og mannen som ble identifisert som gjerningsmann ble i løpet av lørdagen hentet inn til avhør. Men allerede senere samme dag erkjente kvinnen at voldtekten ikke hadde funnet sted.

Bergen tingrett konstaterer at det foreligger en rekke formildende omstendigheter:

«Retten konstaterer at saken er alvorlig. Siktede anmeldte en falsk voldtekt og oppgav tilstrekkelig med opplysninger til å identifisere gjerningsmannen – som senere ble avhørt. Hun er siktet for anklage om oppdiktet straffbar handling etter straffeloven 2005 § 225, men retten konstaterer at handlingen ligger nær opptil falsk anklage om voldtekt. Dette er skjerpende. Slik retten ser det tilsier handlingen i utgangspunktet 60 til 90 dager ubetinget fengsel. Det er imidlertid en rekke formildende omstendigheter i saken. Siktede trakk anmeldelsen samme dag, hun er ung, erkjente det straffbare forholdet og saken har latt seg iretteføre som tilståelsessak.»

Retten mener etter dette at aktors påstand om 60 timer samfunnstraff fremstår som «følbar og passende – alle forhold tatt i betraktning».

I fjor dømte Stavanger tingrett en 27 år gammel kvinne til seks måneder, hvorav tre betinget, i en lignende tilståelsessak. I den saken var det imidlertid gått ett år før kvinnen erkjente at anklagen var falsk.