- Det var idiotisk, det er alt jeg kan si. Nå er jeg livredd for å miste jobben, sa den ene av de to kommuneansatte til Dagbladet i fjor vår.

Sammen med en kollega var han på vei hjem fra en kveld på byen, da de fant ut at de skulle bruke arbeidsgivers drosjeordning til å komme seg hjem.

De to turene kostet Oslo kommune 396 og 713 kroner.

Tatt i stikkprøve

Den ureglementerte kjøringen ble ifølge Oslo tingrett oppdaget gjennom en stikkprøvekontroll av fakturaer, noen uker senere.

Overfor Oslo tingrett anførte de to at både avskjedigelse og oppsigelse ville være uforholdsmessig. Det ble blant annet anført at det dreide seg om små beløp, stjålet på fritiden. 

Oslo tingrett er enig i at forholdet skjedde på fritiden, men tillegger det liten vekt:

«I nærværende sak oppsøkte saksøkerne arbeidsstedet og benyttet der en kredittordning de kjente til for å skaffe seg en gratis drosjetur hjem, som de ikke hadde rett til. Elementet av tillitsbrudd overfor arbeidsgiver er da like framtredende som om det var begått i tjenesten, og retten kan derfor ikke se at det kan være formildende at det skjedde i fritiden.»

- Grovt pliktbrudd

Retten mener tyveriet var et grovt pliktbrudd i arbeidsmiljølovens forstand, men legger også vekt på at det ikke har vært registrert lignende uregelmessigheter knyttet til de to i løpet av henholdsvis 6 og 12-18 års ansettelsestid.

Etter en helhetsvurdering kommer flertallet deretter til at det ikke var grunnlag for avskjed etter arbeidsmiljøloven paragraf 15-14. Mindretallet, en arbeidslivskyndig meddommer ansatt i LO-forbundet Handel og kontor, stemte for frifinnelse.

Saklig oppsigelse

Selv om det ikke var grunnlag for oppsigelse, konkluderer tingrettens flertall med at drosjejukset gir kommunen saklig grunn til ordinær oppsigelse:

«I vurderingen av om avskjedsvedtakene står seg som oppsigelse, har flertallet også lagt vekt på at saksøkerne var vektere, en yrkesgruppe som kommunen må ha særlig rett til å forvente ikke begår misligheter mot arbeidsgiver.»

Vekterne har i Oslo tingrett vært representert av advokat Fredrik Jadar ved LOs juridiske avdeling.

- Nå må vi først få diskutert denne avgjørelsen i ro og mak, før vi tar stilling til en eventuell videre prosess. Jeg vil ikke forskuttere noe rundt det spørsmålet, sier Jadar til Rett24.