Møtet som ble holdt i Oslo mandag, var det nest siste møtet i Innstillingsrådet før sommeren. I alt fem faste embeter ble behandlet, og ingen av de som ble innstilt på topp sto oppført i de offentlige søkerlistene.

Forutsatt at alt går som normalt i statsråd, blir Ingeborg Fogt Bergby ny lagdommer i Agder lagmannsrett. Hun har drevet som privatpraktiserende advokat på Notodden i 10 år. Før det var hun i fire år dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer. 

Elden-partner Lars Christian Sunde er innstilt på topp til det ledige embetet i Drammen tingrett. Han har vært i Elden siden 2012, men har tidligere hatt to år som dommerfullmektig i Oslo tingrett, samt to år som stedlig rådgiver for Justisdepartementets beredskapsgruppe i Georgia.

Til Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm er innstilt Stig Gunleiksrud. Han kommer fra stilling som Head of Legal Europe & Asia Pacific i Petroleum Geo-Services, og har fra tidligere 14 års fartstid som advokat og partner i Arntzen de Besche.

I Sogn og Fjordane tingrett er det to ledige embeter. De går til advokat Jørn-Lasse Førde Refsnes og rådmann i Flora Knut Banken Broberg. Begge har fra bakgrunn fra påtalemyndigheten.

Innstillingene er:

Ett embete i Agder lagmannsrett:

 1. Ingeborg Fogt Bergby
 2. Bjørn Dyrland
 3. Mette Renholt Ackenhausen

To embeter i Sogn og Fjordane tingrett

 1. Jørn-Lasse Førde Refsnes
 2. Knut Banken Broberg
 3. Per Kjetil Stautland

Ett embete i Nedre Romerike tingrett

 1. Stig Gunleiksrud
 2. Anne Marie Sanne Øien
 3. Geir-Olav Jensen

Ett embete i Drammen tingrett

 1. Lars Christian Sunde
 2. Anne Marie Sanne Øien
 3. Cathrine Opstad Sunde