De er ikke mange, men de har tunge CV'er, søkerne som har meldt seg på i kampen om det ene ledige embetet i landets nest største ankedomstol.

Gulating har, foruten førstelagmannen, 30 lagdommere, en jordskiftelagdommer og seks utredere.

Det nærmeste man kan komme en intern søker i bunken, er Marie Trovåg, som har lang fartstid fra Gulatings utrederenhet. I dag er hun konstituert i Bergen tingrett.

Ellers har domstolen tiltrukket seg en søknad fra UiB-professor Bjarte Askeland, som har jobbet særlig med erstatningsrettslige spørsmål. Han tok doktorgraden i 2001 med temaet «Erstatningsrettslig identifikasjon», om når person, for eksempel en arbeidsgiver, må betale erstatning for en annens, for eksempel en arbeidstakers, skadeforvoldelse.

Tingrettsdommer Eivind Pundsnes har på sin side lang erfaring fra advokatpraksis, mens en fjerde søker er unntatt offentlighet, noe som oftest tilsier at vedkommende er privatpraktiserende advokat.

Søkerne er:

  • Marie Trovåg (43), konstituert tingrettsdommer i Bergen tingrett, tidligere leder for utrederenheten i Gulating og tidligere konstituert lagdommer.
  • Bjarte Askeland (53), professor ved UiB, tidligere konstituert lagdommer.
  • Eivind Pundsnes, (55), tingrettsdommer ved Bergen tingrett, mangeårig partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS.
  • Mann, unntatt offentlighet.

Se fulle CVer her