– Ansvaret for denne streiken ligger fullt og helt hos regjeringen. De inngikk en skriftlig avtale med oss som skulle sikre en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen. Etter avtaleinngåelsen har det motsatte skjedd, og satsen er mindre bærekraftig enn noen gang. Avtalen fremstår nå som en hån mot alle som jobber på den offentlige rettshjelpssatsen, sier leder Mette Yvonne Larsen i Advokatforeningens Forsvarergruppe i en pressemelding.

De hemmelige, faste skyggeadvokatene som påtar seg oppdrag for PST og Etterretningstjenesten, ble forrige mandag tatt ut i streik.

Samme dag ble også forsvarere som gjør tjeneste for mistenkte i saker hvor politiet ønsker å iverksette skjult kommunikasjonskontroll, tatt ut i streik i Bergen og Stavanger. Ifølge Advokatforeningen gjelder dette blant annet draps- og alvorlige narkotikasaker.

Annonse

Har du erfaring innen eiendom og prosedyre? Vi søker ny konsernadvokat

Varsler ytterligere opptrapping

Mandag trappes altså streiken betydelig opp. Ingen forsvarere i Oslo, Vestfold og Buskerud kommer da til å påta seg saker som gjelder skjult kommunikasjonskontroll.

Larsen advarer om at dersom rettshjelpssatsen ikke økes tilstrekkelig og i henhold til avtalen, blir streiken gradvis trappet ytterligere opp til flere deler av landet og til flere grupper advokater.

– Jeg vil minne om at dette er saker med særlig stor menneskelig og velferdsmessig betydning, der klientene svært ofte tilhører landets mest ressurssvake grupper. Er det regjeringens hensikt at kun nyutdannede fullmektiger skal ta disse sakene og stå opp mot den suverent sterkeste parten man kan møte i norske domstoler – nemlig staten og det offentlige, spør Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

– Lønnsnedgang

Advokatforeningen peker på at mens en gjennomsnittlig norsk reallønn har økt med 30 prosent på 20 år, har advokater som jobber på rettshjelpssatsen, fått lønnsnedgang i samme periode.

Da justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) undertegnet den skriftlige avtalen 25. juni 2022, ble det opprettet et uavhengig salærråd. Rådet skal vurdere nivået på rettshjelpssatsen slik at man sikrer forsvarlig rettshjelp til folk med lovfestet rett til advokatbistand.

Ifølge Advokatforeningen er Salærrådets faglige anbefaling at satsen må økes med 20 prosent. Justert for inflasjon har imidlertid regjeringen kuttet satsen 1,7 prosent etter avtaleinngåelsen for snart to år siden, påpeker foreningen.

Annonse

Vil du være med på å sikre rettssikkerheten til NAVs brukere og bli en del av et engasjert juridisk fagmiljø?

Avviser avtalebrudd

Før de første advokatene ble tatt ut i streik for en uke siden, avviste justisminister Mehl overfor NRK at regjeringen har brutt avtalen.

– Vi har hele veien vært tydelige på at avtalen ikke fritar regjeringen fra å følge budsjett- og økonomiregelverket vårt. Vi kan ikke gi garantier for bevilgninger på denne måten fram i tid, sa hun.