Selskapet Aviator RFLY vant i 2012 en anbudskonkurranse på Torp lufthavn, og overtok bakketjenestene for flyselskapene Wizz Air, KLM og Norwegian.

I en ny anbudsrunde i 2015, tapte Aviator kontrakten med Wizz Air. Deretter kuttet Norwegian ned antall avganger, noe som gjorde den siste kunden, KLM, nervøse for om Aviator i det hele tatt ville være i stand til å levere.

Ble nedlagt

KLM valgte til slutt også å bytte tilbake til Widerøe. Dermed satt Aviators 44 faste ansatte bakkemannskaper tilbake med kun fire Norwegian-avganger i uken, pluss litt chartertrafikk. Nedleggelse ble uunngåelig, og deretter ble også de siste rutene ble overført til Widerøe Ground Handling.

De ansatte har reist sak med påstand om at overføringene av de tre kontraktene samlet sett utgjør en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. Hensikten er at de ansatte da vil få det stillingsvernet som etter loven oppstår når en virksomhet overdras til en annen.

Ville ikke overta

Widerøe Ground Handling ønsket ikke nødvendigvis å overta 44 fast ansatte pluss vikarer, totalt 75 ansatte, og har bestridt at det foreligger en virksomhetsoverdragelse. Selskapet mener de tre kontraktsoverføringene må sees som separate hendelser, og at ingen av dem innebærer noen overdragelse av selve virksomheten.

Agder lagmannsrett har nå, i likhet med Sandefjord tingrett i første instans, konkludert motsatt: De tre kontraktsoverføringene må sees samlet, og innebærer i realiteten en virksomhetsoverdragelse. Lagmannsretten skriver:

«Den største oppdragsgiveren Wizz Air skiftet leverandør i forbindelse med anbudskonkurranse. De mindre oppdragsgiverne, først KLM, og deretter Norwegian skiftet leverandør etter egen henvendelse. Dette hadde nær sammenheng med hverandre, etter som det første skiftet av leverandør etter anbudskonkurransen, utløste de neste skiftene av leverandør under henvisning til situasjonen som oppsto. Det ble samlet sett overført en virksomhet, alt på avtalerettslig grunnlag mellom den nye leverandøren og de tre oppdragsgiverne, som ledd i samlet forretningsvirksomhet.»

Fikk erstatning

Lagmannsretten mener også at Aviator var en selvstendig enhet, og at den videreførte virksomheten hos Widerøe i det vesentlige var den den samme som ble drevet før overføringen.

Widerøe Ground Handling blir derfor dømt til å betale erstatning for ugyldige oppsigelser av en rekke tidligere Aviator-ansatte.

- Først og fremst er dette veldig gledelig for de ansatte. Mange av dem har måttet sette livene sine på vent i to og et halvt år, i påvente av en rettslig avklaring. Nå har de, enstemmig i to instanser, fått medhold i at dette var en virksomhetsoverdragelse og at de hadde krav på å bli med over til Widerøe Ground Handling, sier LO-advokatene Nina Kroken og Alexander Cascio, som prosederte saken i tingretten og lagmannsretten.

Widerøes advokat Knut-Marius Sture sier til HK-nytt at han er overrasket over dommen, og de vil bruke litt tid på å vurdere om den skal ankes videre.