– Hvordan føles det å holde hovedforhandlingen i bygget til motpartens prosessfullmektig?

– Det er litt spesielt, men jeg trøster meg med at det også er mange andre bedrifter som holder til i dette bygget. Dessuten holder vi oss her nede i første etasje. Det var en praktisk løsning, sier Kluge-partner Espen Nyland.

espen-nyland
Espen Nyland, Kluge.

Sammen med de andre aktørene har han akkurat forlatt møterommet i Hydrobygget – eller Fredrikstad tingrett som det for tiden heter – for å spise lønsj i det som til daglig er Haavinds kantine.

– Har du regnet på hvor mye dere sparer?

– Nei. Men det er mange involverte, så det ville blitt mye reisetid, sier Nyland.

Gjennom fem uker skal retten behandle en diger entreprisetvist. Men i stedet for å holde rettssaken i tinghuset i Fredrikstad, der den hører hjemme, besluttet tingrettsdommer Torbjørn Fjeldstad at hele hovedforhandlingen skulle flyttes til Oslo.

UVeqfuMMaNg
Hydrobygget.

Advokatfirmaet Haavind, som ved partner Johnny Johansen representerer saksøkte, foreslo ett av møterommene i bygget der de selv holder til. Og slik ble det: Hver dag siden starten av september har Fjeldstad satt rett i første etasje i det tidligere Hydro-bygget, der advokatfirmaet Haavinds ansatte nyter majestetisk utsikt fra 14. etasje.

– Hva var årsaken til at dere valgte dette som rettslokale?

– Bakgrunnen var at mer eller mindre alle involverte parter, advokater, fagkyndige meddommere og vitner, bor i Oslo. Så det er for å spare kostnader til reise og hotell – herunder miljøhensyn, sier tingrettsdommer Fjeldstad.

johnny-johansen
Haavinds Johnny Johansen har fem uker hjemmebane.

Tvisten som behandles står mellom selskapet Fredrikstad Seafoods og entreprenøren Gråkjær, der saksøker krever 80 millioner kroner i erstatning etter at det oppstod setningsskader i et landbasert oppdrettsanlegg.

Setningene medførte at hele oppdrettsanlegget måtte omprosjekteres, og striden står om hvem som har ansvaret for kostnadene som påløp i den sammenheng.

Hovedforhandlingen skal etter planen avsluttes 25. oktober.

Rettssaler står tomme

Samtidig som Fredrikstad tingrett setter rett i Oslo, viser Domstolkommisjonens ferske utredning at det rundt om i landet kryr av tomme rettssaler. Domstolene disponerer i dag i drøyt fire hundre rettssaler, fordelt på 95 forskjellige lokasjoner i Norge.

I kommisjonens forslag er antall lokasjoner foreslått redusert til 30. Underveis mot denne konklusjonen har kommisjonen kartlagt hvor mye som skjer dagens drøyt 400 rettssaler. Undersøkelsen viser at særlig de små tingrettene disponerer langt flere rettssaler enn behovet tilsier. Mens tingretter med mer enn 3000 saker i året har et gjennomsnittlig belegg på 42 prosent, har tingretter med færre enn 500 saker i året et belegg på kun 22 prosent.

22 tingretter, altså mer enn en tredel av dagens tingretter, faller inn under denne kategorien. Hos én av tingrettene er rettsalene i bruk kun 9 prosent av tiden.

Domstolkommisjonen fremhever at det for digitaliseringsprosessen vil være viktig å ha færrest mulig rettssaler som knapt brukes, og skriver:

«Forutsetningen for en reell debatt og nytenkning rundt digitale arbeidsprosesser er en struktur som muliggjør likeverdige digitale domstoler i hele landet. Dersom det skal være rasjonelt å investere i ny teknologi, bør det legges til rette for en domstolstruktur med et optimalt antall domstoler og rettssaler, slik at nytt digitalt utstyr i størst mulig grad blir brukt.»