Barnet bodde sammen med sin far og farmor, da det i 2016 ble akuttplassert i fosterhjem. Samværet ble satt til kun én time to ganger i året, under tilsyn av barnevernet.

Ifølge den nå rettskraftige dommen fra lagmannsretten, var det under gjennomføringen av et slikt samvær at kidnappingsforsøket skjedde. Retten la til grunn at det var farmor som var den drivende kraften. Planen å bringe barnet først til Sverige, og deretter videre til Polen.

I det fostermor ankom barnevernets lokale med barnet på armen, sprayet farmors medhjelper tåregass i ansiktet på fostermoren, og rev barnet ut av armene hennes. Kidnappingen mislykkes fordi en forbipasserende la ham i bakken og tok hånd om barnet.

Kun straffutmålingen

I tingretten fikk bestemor 10 måneders fengsel for forsøk på omsorgsunndragelse, mens to medhjelpere fikk henholdsvis åtte og seks måneder. Både farmor og en av medhjelperne, som var hennes tidligere samboer, anket til Høyesterett, som sist uke avgjorde straffutmålingen i avdeling.

I dommen skriver Høyesterett at straffen for farmor, i utgangspunktet, burde ligge på ett års fengsel. Dette under henvisning til at «sterke allmennpreventive hensyn taler for at det utmåles strenge straffer». Straffen settes imidlertid ned til 10 måneder på grunn av lang saksbehandlingstid. For den tidligere samboeren, som hadde en mindre ledende rolle i planen, settes straffen to måneder lavere.

Barnet ble ifølge dommen fra lagmannsretten, to år etter hendelsen fortsatt diagnostisert og vurdert som betydelig preget av posttraumatisk stress direkte knyttet til hendelsen.

Fostermor ble i lagmannsretten tilkjent 50.000 kroner i oppreisning.

Les dommen her