Det var i august i fjor at nettstedet publiserte en artikkel om en voldtektsanklage, som var skjedd på en badeplass i Bærum. Den antatte gjerningsmannen var under den kriminelle lavalder, mens de to fornærmede var enda yngre.

I artikkelen ble ingen av de involverte omtalte ved navn, men de fornærmede ble omtalt med alder og nasjonalitet. Dette førte ifølge det ene barnets mor til at mange i den lille minoriteten raskt skjønte hvilke barn det var snakk om. Kort tid etter at artikkelen var publisert, strømmet det inn tekstmeldinger til både moren og barnet fra venner og bekjente. Barnets familie skrev en epost til Resett, der de skrev:

«Artikkelen du har skrevet har vært en stor påkjenning for (barnet) da vi blir nedringt av alle (minoritet) i Oslo og Bærum. Flere barn mobber (barnet) og (barnet) gråter hele tiden og stresser.»

Annonse

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

Privatlivets fred

Gjennom advokat Per Danielsen har barnets mor nå gått til sak mot Resett, med krav om erstatning for krenkelse av privatlivets fred. Nylig skulle saken behandles i Oslo forliksråd.

En misforståelse førte til at dette endte med en uteblivelsesdom, slik at saken ikke fikk noen realitetsbehandling. Forliksrådet la i stedet klagerens anførsel til grunn uten videre behandling, og barnet ble tilkjent 150.000 kroner i oppreisning fra Resett AS. I tillegg ble redaktør og journalist pålagt å betale 25.000 kroner hver.

Resett er en publikasjon med særlig fokus på kritikk mot innvandring. Avisen er blitt nektet medlemskap i både Mediebedriftenes landsforening og Redaktørforeningen.

– Resett må selvsagt kunne rette søkelyset mot hva innvandrere til Norge gjør i landet vårt, og påstand om voldtekt begått av afrikaner har opplagt offentlig interesse. Men samtidig må saken ikke presenteres slik at ofrene – herunder min klient på bare åtte år – blir identifisert som voldtatte unger. Nyheten om voldtekthendelsen spredte seg dessverre raske langt utover det relativt lille miljøet saksøkerne tilhører, sier Per Danielsen.

Tar ut stevning

Resetts prosessfullmektig, Arnt Angell fra Elden, sier fraværsdommen vil bli bragt inn til Oslo tingrett for realitetsbehandling.

– Sakens prinsipielle side berører medias rett til å publisere legitime opplysninger om handlinger allmennheten har interesse av, noe som det selvsagt er vid adgang til, sier Angell.

Han mener artikkelen ikke innebar noen identifisering av enkeltpersoner.

– Det foreligger ingen krenkelse som gir grunnlag for erstatning. Omtalen gjaldt kun alder, og etnisk bakgrunn, samt stedet, som var en offentlig strand. Dette var en helt vanlig nyhetssak, sier Angell.