Saken omhandlet en flyger som fikk gallesteinsanfall, og dermed mistet legeattesten og flysertifikatet. Han ønsket å bruke en «lisensforsikring», men fikk delvis avslag.

Protector Forsikring mente at flygeren ville få legeattesten hvis han gjennomførte en gallesteinsoperasjon. Forsikringsavtaleloven åpner for at kunden kan pålegges å gjøre tiltak som «åpenbart vil begrense omfanget av selskapets ansvar».

Høyesterett ga forsikringsselskapet medhold. Retten mente at ansvaret åpenbart ville bortfalle hvis operasjonen ble gjennomført, og pekte på at sannsynligheten for at rutineoperasjonen ville bli vellykket, var svært gode.

Retten konkluderte også med at pålegget om at operasjon ikke var et «urimelig inngrep i friheten til å råde over sin person».

Forsikringsselskapet har utbetalt 561.804 kroner til mannen. I tingretten ble selskapet dømt til å betale ytterligere 5,2 millioner kroner. Selskapet ble frifunnet i lagmannsretten.

Se dommen her

(©NTB)