Et drøyt år er gått siden Kai Vaag i løpet av sekunder gikk fra å være forsvarer til å måtte forsvare seg selv med en stol – midt under den avsluttende prosedyren. Utgangspunktet var en straffesak der klienten hans var tiltalt for å skade ektemannen sin med kniv.

Hele opptrinnet ble fanget opp av kameraet i rettssalen, og den nå 59 år gamle gjerningsmannen, som altså var fornærmet i den aktuelle saken, ble tiltalt for motarbeidelse av rettsvesenet.

Annonse

Advokater til corporate og tvist

Endte på gulvet

I dommen som ble avsagt fredag, oppsummerer tingretten hendelsen slik:

«På videoen ser man at A plutselig reiser seg og går målrettet over gulvet. På veien griper han vannkaraffelen fra vitneboksen og går mot Vaag. Han slår to slag med karaffelen i retning hodet hans, men da Vaag har vendt seg bort treffer han nakken og skulderen. Vaag løper mot utgangen forbi (klienten) og A løper etter. (Klienten) forsøker å stanse A og da snur han seg mot henne og slår henne i hodet med karaffelen. Vaag kommer seg over til motsatt side av salen og tar en stol for å forsvare seg. A river stolen vekk og det blir et basketak mellom dem. Vaag har forklart at han la A i gulvet. Det er noe uklart hvem som endte øverst, men utfra videoen fremstår det som om Vaag havnet nederst. Karaffelen var blitt borte på vegen og A brukte da hendene og klorte Vaag på kinnet og halsen. Han slo ham også med knyttet hånd. (Klienten) kom til og forsøkte å løse opp i situasjonen. Etter ca et minutt kom politiet og sikkerhetsvaktene og fikk fjernet A.»

Rett24 kontaktet partneren fra Vaag & Zimmer etter å ha lest den dramatiske skildringen i dommen, som ble avsagt før helgen.

– Hvordan har du det i dag?

– Hendelsen var ubehagelig, og det kunne gått galt. Nå har det gått bra med meg, og det har ikke gjort noe med min rolleforståelse og vilje til å snakke min klients sak. Jeg er veldig ofte i retten, og det er min erfaring og inntrykk at dette heldigvis skjer veldig sjelden. I retten er det jevnt over respekt for aktørenes roller og en god tone, sier Vaag.

Fortsatt forsvarer

Tross den dramatiske opplevelsen er han ingen tilhenger av omfattende synlige sikkerhetsrestriksjoner i salene.

– Det er en stor styrke med vår rettspleie at rettsalen ikke er full av vakter. Men jeg tror det er et godt tips at dersom vi i forkant av et rettsmøte er usikker på personer som skal møte, så bør vi adressere det til politiet og retten i saksforberedelsen, sånn at det kan gjøres tiltak. Brukere av Oslo tingrett er i så måte godt stilt hvor det er sikkerhetskontroll, og hvor retten også har en egen seksjon for sikkerhet.

– Så du tar fortsatt straffesaker?

– Jeg har ikke mistet lysten til å arbeide med straffesaker etter dette, selv om vi nå har en rettshjelpsats som ikke er bærekraftig.

Annonse

Advokat / advokatfullmektig og kontorfeller

Dømt i for flere forhold

I dommen mot 59-åringen legger tingretten stor vekt på at overfallet skjedde mot en aktør i rettsvesenet under utførelsen av arbeidet. Retten mener straffen som utgangspunkt burde settes til 10 måneders ubetinget fengsel, men grunnet lang saksbehandlingstid og det faktum at dommen avsies som tilleggsdom til en annen straffesak fra hesten 2023, settes straffen til fem måneder. Han må også betale 15.000 kroner i oppreisning.

Både 59-åringen og hans tidligere ektefelle ble høsten 2023 dømt til to år og to måneders fengsel for vold og mishandling av deres felles barn.