Det er klart etter at Innstillingsrådet for dommere innstilte advokatene Ståle Haugsvær og Johnny Veum på første og andre plass til to ledige embeter ved Romerike og Glåmdal tingrett.

Haugsvær er partner i Riisa med erstatningsrett som hovedfelt, mens Veum i 25 år har vært forsvarer, siden 2004 i Andenæs Aaløkken Veum. De senere årene har han utvidet porteføljen mer i retning sivile saker, opplyser Veum til Rett24.

– Jeg søkte rett og slett fordi at etter 25 år som advokat, så er jeg moden for å jobbe i andre deler av rettspleien. Det blir spennende å komme over i en ny del av prosessen, sier Veum, som kommer til å få en pendlevei fra hjemstedet Asker til enten Eidsvoll eller Kongsvinger rettssted.

NTB_UZd66vf3l7c.jpg
Johnny Veum under prosedyrene i NOKAS-saken i 2006. (Foto: Alf Ove Hansen/NTB)

På plassene bak til de to embetene er innstilt seniorrådgiver Kari Bjella Unneberg, politiadvokat 2 Ellen Malmberg og advokat Sølve Holen Robstad.

Av den siste protokollen fra innstillingsrådet fremkommer det også at førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo ved Frostating lagmannsrett nå ligger an til å bli den eneste mannlige domstollederen på lagmannsrettsnivå i Norge. Guro Vale Kvavik er nemlig innstilt til embetet som ny førstelagmann ved Agder lagmannsrett. Nåværende førstelagmann Dag Bugge Nordén trapper ned til ordinær lagdommerstilling, etter å ha ledet domstolen siden 2009. Som nummer to er innstilt lagdommer Andreas Skoe Cederkvist.

De andre fire lagmannsrettene i Norge ledes av henholdsvis Nina Sollie i Eidsivating, Magni Elsheim i Gulating, Monica Hansen Nylund i Hålogaland og Marianne Vollan i Borgarting.

I tillegg har innstillingsrådet behandlet to embeter ved Haugaland og Sunnhordland tingrett og to embeter ved Østre Innlandet tingrett.

Til rettssted Haugesund har rådet innstilt Håkon Velde Nordstrøm. Nordstrøm er i dag dommer ved rettssted Stord i samme rettskrets, en stilling han forøvrig tiltrådte så sent som i januar, etter å ha vært eneste søker. På henholdsvis andre og tredje plass er innstilt politiadvokat 2 i Sør-Vest politidistrikt Marte Benedicte Engesli og politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Sør-Vest politidistrikt.

Pettersen er samtidig innstilt på førsteplass til det ledige embetet ved rettssted Leirvik.Til rettssted Elverum i Østre lnnlandet tingrett er advokat Camilla Varhaug Søberg innstilt på topp. Hun er i dag inhouse advokat i Norgesgruppen, med bakgrunn fra Thommessen.

Til rettssted Tynset er advokat i Tynset kommune Margrethe Lie innstilt på topp.

Ved begge rettsstedene er advokat Gard Sondre Gaare Lyng og juridisk rådgiver Kaja Løhren Borg innstilt på plassene bak.