I kjølvannet av VGs artikler om diverse forhold knyttet til advokatfirmaet Rogstad, har det i løpet av våren utviklet seg en konflikt mellom Rogstad-advokat Kim Gerdts og Forsvarergruppens leder, Marius Dietrichson.

Bakgrunnen er blant annet uttalelsene Dietrichson kom med i februar, etter at VG publiserte de første i en lang rekke artikler om organiseringen av Rogstad. I artikkelen sier Dietrichson at det VG avdekker, forutsatt at det stemmer, er «helt forferdelig». 

7. mai la Gerdts ut denne posten på Facebook: 

To dager senere ble denne bildeserien lagt ut på Instagram-kontoen Minorg_, sammen med et takk til Kim Gerdts: 

Sist uke ble saken diskutert i styret i Forsvarergruppen, med det resultat at Gerdts mandag trakk seg fra styrevervet. I et brev, som mandag ble sendt ut til alle 300 medlemmer i foreningen, skriver han at det etter hans syn er «klanderverdig av Dietrichson å misbruke sin stilling som styreleder til å ivareta egne personlige interesser», og at styret «ukritisk gir sin støtte til en styreleder som kun verner om sine personlige interesser».

Tirsdag sendte styret, uten Dietrichson, ut et svarbrev til alle medlemmene. Der fremkommer at styret gir full støtte til Dietrichsons håndtering av Rogstad-saken. Styret skriver at Gerdts posting på Facebook er «ikke bare et personangrep, men det er anklager om at lederen i Forsvarergruppen er rasistisk». Videre skriver styret:

«Advokat Kim Gerdts fratredelse tas til etterretning. Av hensyn til samarbeidsklimaet i styret fremstår det som riktig avgjørelse i tråd med de signaler som ble gitt fra styremedlemmene i styremøtet.»

Wessel-Aas: – Trist

Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, mener Dietrichson var i sin fulle rett til å kommentere saken slik han gjorde.

Jon Wessel-Aas.jpeg
Jon Wessel-Aas.

– Det Marius Dietrichson har uttalt, som leder av gruppen, er sagt med forbehold om at det som fremkommer i VGs artikler er korrekt. Det må vi som forening kunne gjøre, vi er ikke noe laug. Vi er en profesjonsforening. I artiklene fremkommer påstander om at en som er daglig leder er tatt med kokain, sammen med et gjengmedlem, og at eierstrukturer rundt firmaet er proforma. Det er ingen advokat i Advokatforeningen som kan mene noe annet enn at dette er helt forferdelig, om det er korrekt. Det har Dietrichson både rett og plikt til å kommentere. Det som er skjedd siden, er at Dietrichson blir utsatt for diverse ganske usaklige personangrep fra personer i Rogstad, i stedet for saklige svar. Det synes jeg er trist, sier Wessel-Aas.

Rogstad har avvist at det er noe ureglementert med deres drift.

– Wessel-Aas har ikke forstått verken sin eller andre tillitsvalgtes rolle. Vi kan ikke ha foreninger der ledere skyter fra hoften uten kunnskap, og så dekke seg bak en spak, utydelig og diffus uttalelse om at «hvis dette stemmer». Kritikken mot Dietrichson er berettiget og saklig. Han har gått ut mot 30 advokatkolleger som ikke har gjort noe galt. Wessel-Aas synes å gå i samme fellen. Både Advokatforeningen og Forsvarergruppen trenger en opprensking i sin kultur, sier Gerdts til Rett24.

En samlet oversikt over VGs artikler, og Rogstads tilsvar, finner du her.