Harald Stabell ble 71 år gammel. 

Stabell har vært en av landets mest profilerte og samfunnsengasjerte forsvarsadvokater gjennom mange tiår. Han ble Cand.jur. i 1973, og var i studietiden vit.ass. ved Universitetet i Oslo.

Etter å ha vært dommerfullmektig ved Fosen tingrett og konsulent i Arbeidstilsynet, startet han egen advokatpraksis fra 1985. Han var fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fra totalt 1990 til 2017, og var i åtte år fast forsvarer ved Høyesterett.

Han ledet Advokatforeningens strafferettsutvalg i 12 år, og var også medlem i foreningens rettssikkerhetsutvalg.

I 2015 gikk han ut av firmaet Stabell & Co og startet et nytt firma. Med seg som fullmektig hadde han da sin datter, Marthe Dyrnes Stabell, som han hadde med sin ektefelle, lagdommer Anne-Mette Dyrnes.

Leder av Forsvarergruppen, Marius Oscar Dietrichson, sier til VG at dødsfallet kom som et sjokk.

– Sist jeg så ham, så var han sprek. Han viet livet sitt til advokatgjerningen, og sto i den helt til det siste. Det er en av Norges beste forsvarere som har gått bort, sier Dietrichson til VG.

Stabell etterlater seg tre voksne barn og barnebarn.