Tirsdag holdt partene i advokatkonflikten det som etter planen skulle være det siste meklingsmøtet, men nå har atter en gang partene blitt enige om å utsette fristen.

Tor-Aksel Busch og Mats W. Ruland er hentet inn for å finne en løsning på konflikten, som i vinter langt på vei lammet Høyesteretts mulighet til å drive rettsavklaring på strafferettsområdet.

– Vi ble ikke ferdige i dag, og det bekymrer oss at meklingen tar så lang tid. Vi har likevel blitt enige om å fortsette meklingen, og jeg håper regjeringen da kommer oss i møte på en konstruktiv måte», uttaler Jon Wessel-Aas.

Mats W. Ruland har som riksmekler mye å gjøre med vårens mange lønnsoppgjør, og det blir derfor ikke noe nytt møte før 15. juni.

Advokatforeningen har under aksjonen stilt tre krav: Høyere rettshjelpssats, høyere reisefraværsgodtgjørelse og forhandlingsrett om fremtidige rettshjelpssatser. Mens de to første kravene er mer renskårne budsjettspørsmål, er det siste av kravene et prinsippspørsmål justisminister Emilie Mehl så langt har stilt seg fullstendig avvisende til.

Advokatene har vært klare på at aksjonen blir gjenopptatt dersom meklingen ikke fører frem. Saker som berammes nå mens meklingen pågår, vil ikke bli berørt dersom aksjonen gjenopptas. Dermed vil en eventuell ny runde i konflikten starte helt på scratch, etter at Høyesterett nå har rukket å beramme alle de sakene som gjennom vinteren ble stanset av aksjonen.