Tirsdag la regjeringen frem sitt forslag til revidert budsjett for inneværende år. Der ble gårsdagens lekkasje om ekstra økning i rettshjelpssatsen bekreftet.

I tillegg til de 35 kronene per time som kom i høstens budsjett, økes satsen nå med ytterligere 50 kroner, til 85 totalt. Rettshjelpsatsen øker dermed til 1265 kroner, som er 7,2 prosent høyere enn i fjor. Samtidig anslår regjeringen nå er generell inflasjon på 3,9 prosent for inneværende år, slik at økningen vil innebærer en realvekst på 3,3 prosent, om man legger den til grunn for hele året.

Annonse

To stillinger som Senior Legal Counsel/Legal Counsel

– Uhjemlet aksjon

– Vi er glade for at vi nå endelig kan legge frem resultatet av arbeidet med rettssikkerhetspakken, der vi også kommer advokatene i møte. Det er viktig at dyktige advokater tar på seg oppdrag i straffesaker og saker om fri rettshjelp, også i fremtiden. Regjeringen strekker seg nå langt for å imøtekomme Advokatforeningen, og forventer nå at den uhjemlede aksjonen avsluttes, skriver justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i pressemeldingen.

Leder av Forsvarergruppen Mette Yvonne Larsen sa mandag til Advokatbladet at Advokatforeningens ledelse vil møtes på torsdag, for å diskutere hva som skal skje videre med hensyn til aksjonen.

Advokataksjonen i 2022 førte til opprettelsen av det nye salærrådet. Rådet anbefalte i fjor høst at satsen burde løftes til 1464 kroner, altså snaut 200 kroner mer enn hva regjeringen ifølge NRK vil foreslå i denne omgang.