Det spesielle med saken er at aktor, statsadvokat Irlin Irgens, mot slutten av forhandlingene i ankesaken valgte å endre syn på saken, ved å legge ned påstand om frifinnelse.

– Etter en grundig vurdering av det samlede bevisbildet, så mener jeg at vi ikke når opp til det strenge beviskravet som kreves i straffesaker. Saken oppfatter jeg stiller seg litt annerledes enn i tingretten. Det er gjort etterforskningsskritt, og når man ser alt samlet, så er det en litt annen sak, sa Irgens til Medier24 etter prosedyren i mai.

Annonse

Advokat søkes til veletablert kontorfellesskap

Irgens prosederte ikke saken da den ble behandlet i første instans, der mannen ble mannen dømt til fire års fengsel. Lagmannsretten skriver:

«Etter lagmannsrettens syn er det klare bevismessige holdepunkter, også ut over tiltaltes forklaring, for at fornærmede, i det tidsrommet hun har forklart at hun ikke husker noe, har opptrådt på en måte som ikke er forenelig med bevisstløshet eller tilsvarende tilstand.»

Retten legger blant annet vekt på vitner, som observerte at fornærmede forlot soverommet for å kaste opp, samt hørte dialog mellom tiltalte og fornærmede. Retten skriver:

«Det ovenstående tilsier at fornærmede var ved bevissthet og agerte bevisst etter det tidspunkt hun oppgir ikke å huske noe, og etter at hun og tiltalte hadde gått inn på soverommet. Dette trekker etter lagmannsrettens syn forholdsvis klart i retning av at hennes manglende hukommelse skyldes alkohol-indusert amnesi, eller «black-out». Det kan da ikke utelukkes at fornærmede, også i relasjon til den seksuelle omgang, handlet bevisst og deltok i denne, slik tiltalte har forklart.»

– Hun ble selvfølgelig svært nedbrutt og fikk et stort sjokk. Hun befinner seg fortsatt i en sjokktilstand og hun er helt knust, sa bistandsadvokat Trine Rjukan til Medier24, etter at den frifinnende påstanden ble fremmet i mai.