I tre år har managing partner Bjørnar Alterskjær jobbet med å koble Kluge opp mot CMS, som i dag består 1200 partnere og mer enn 8.000 ansatte.

I dag morges ble fusjonen et faktum.

– Vi har jobbet aktivt for å etablere oss i Skandinavia over lengre tid, og er svært glade for at Kluge valgte å slutte seg til oss. CMS er en organisasjon av uavhengige, men samtidig operasjonelt og teknisk integrerte firmaer, sier styreleder Pierre-Sébastien Thill i CMS International.

Nye kontaktnett for partnerne

CMS ble dannet i 1999. Den gang var de seks europeiske selskaper som slo hodene sammen. Nå er Kluge blitt det 18. selskapet som slutter seg til, med ny logo og nye datasystemer. Gjennom helgen har IT-avdelingen jobbet med å bytte ut datasystemene hos samtlige ansatte.

– De som for tiden er i retten måtte nødvendigvis få beholde datamaskinene sine i helgen, men vi fant ut at det mest effektive var å ta alle på én gang, forteller Alterskjær.

Han tror den nye sammenslutningen av advokater vil bli et attraktivt kort å spille i kampen om det norske corporate-markedet. Prisen er at advokatene ofte får mindre nytte av sine personlige internasjonale utvekslingskontakter.

– For mange partnere, som har bygget opp nettverket sitt over 20 år, så er det en terskel å bytte ut dette med et eksklusivt system som i CMS. Men folk har reagert overraskende positivt på det. Vi har jo snakket om dette i tre år nå, og jeg tror alle er enige om at dersom man ser 5 til 10 år fremover, så er dette mer bærekraftig. I dette systemet blir kontaktnettet værende selv om partneren flytter på seg, sier Alterskjær.

Norden-strategi

CMS forteller at de allerede i neste uke skal i et møte i Frankrike, der et energiselskap har etterspurt tilgang på rådgivning om norske rettsforhold.

– Gamechangeren er at klientene er blitt så mye mer globale. Med vårt system kan vi tilby en presentasjon om vilkårene i en hvilken som helst jurisdiksjon på 24 timer. Ingen av firmaene i CMS ville hatt mulighet til å bygge opp den informasjonsteknologien vi kan tilby på egen hånd. Samtidig er vi svært desentralisert, og jeg tror dette appellerer til mange tradisjonsrike firmaer. Her blir de ikke bombet med mailer fra en kar i New York som blander seg i daglige rutiner, sier executive partner Duncan Weston.

Han klarer ikke å si når neste kontor i Skandinavia er på plass, men er åpen med at de jobber med saken.

– Vi har en helt klar strategi mot Norden, og jobber opp mot flere selskaper i både Sverige, Danmark og Finland. Men det tar tid. Markedet her har ikke vært veldig åpne for internasjonale samarbeidsløsninger, sier Weston.

CMS Kluge, som de nå heter, ble grunnlagt i Stavanger i 1923. Når selskapet et drøyt år går inn i 100 års jubileet, blir det etter alt å dømme med over 500 millioner i omsetning, og over 200 ansatte på kontorene i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar.