Forsvareren hadde advokatvakt ved domstolen, da han ble satt til å representere to siktede under en fremstilling for varetekt.

Mens de sto og ventet utenfor rettssalen, spurte de siktede om advokatens visittkort. Advokaten skrev ned kontaktinfo på en lapp, brettet den, og overleverte lappen.

Poltibetjenten på stedet krevde, tross advokatens protester, å få se lappen. Advokatens videre klager på dette førte ingen vei.

Ingen grunn

Nå har Menneskerettsdomstolen felt Frankrike for å krenke advokatens rett til konfidensiell korrespondanse med klienten.

Retten slår for det første fast at en slik håndskrevet lapp faller inn under korrespondanse-begrepet i EMK art 8. Deretter konkluderer domstolen med at advokatkorrespondanse bare kan åpnes dersom myndighetene har grunn til å tro at den inneholder informasjon det er ulovlig for advokaten å overlevere.

«I dette tilfellet har myndighetene ikke anført noen grunn til å rettferdiggjøre overvåking av dette papiret», skriver retten, og konkluderer med at inngrepet krenket artikkel 8.

Avgjørelsen finnes bare på fransk, men et offisielt engelsk sammendrag under er tilgjengelig her.