Under en biljakt, løsnet den franske politimannen flere skudd. Ett av dem drepte en 17 år gammel gutt med minoritetsbakgrunn, og politimannen ble senere tiltalt for uaktsomt drap.

Da politimannen i 2009 ble frikjent, uttalte advokaten som representerte 17-åringens far at frifinnelsen ikke var noen overraskelse, ettersom juryen var «all white».

Disiplinærsak

Til journalistene sa advokaten at han «hele tiden hadde visst at (dette utfallet av saken) var en mulighet»:

«En hvit, helt hvit, jury, som ikke representerer alle samfunnsgrupper... døren sto på vidt gap for en frifinnelse, det er ingen overraskelse.»

Som følge av uttalelsen ble det reist disiplinærsak mot advokaten, der han ble anklaget for et «alvorlig brudd på essensiell yrkesetikk, spesielt plikten til sensitivitet og moderasjon, ved offentlig å gi uttalelser som insinuerte rasistiske og fremmedfiendtlige fordommer hos jury og domstol.»

Den franske disiplinærordningen er en del av det ordinære rettsapparatet, og advokaten ble dømt til den mildeste reaksjonen, en advarsel. Det er denne reaksjonen advokaten har klaget inn for Menneskerettsdomstolen.

– En bredere diskusjon

Norges dommer Erik Møse var en av de sju dommerne som denne uken avgjorde saken, og EMD finner enstemmig at advarselen var en krenkelse av advokatens ytringsfrihet etter EMK art 10.

Avgjørelsen er kun tilgjengelig på fransk, men ifølge det offisielle engelske resuméet fremhever EMD at uttalelsene ikke ga uttrykk for noen personlig misbilligelse eller anklage om rasisme, rettet mot enkeltmedlemmer av retten. 

«Hans kommentarer dro oppmerksomhet mot en bredere diskusjon om mangfoldet i juryutvelgelsen, og utgjorde et verdiutsagn med tilstrekkelig faktisk grunnlag», heter det i oppsummeringen.

Les hele oppsummeringen her