Saken om operatøren som var ivrig etter å få avlivet to hunder på Budor i Hedmark, har allerede vært i Høyesterett én gang. Da slo ankeutvalget fast at en tjenestemanns identitet etter omstendighetene kan være underlagt generell taushetsplikt.

Nå har Borgarting lagmannsrett hatt saken til fornyet behandling, og kommet til at identiteten i dette tilfellet ikke skal være underlagt taushetsplikt:

«Faren for sterkt kritisk og negativ omtale av tjenestehandlinger på sosiale medier kan bare i særlige unntakstilfeller medføre at en polititjenestemanns identitet kan holdes skjult under henvisning til lovbestemt taushetsplikt.»

Meldte om saueangrep

Forhistorien til Budor-bruduljen startet da to Grand Danoiser rømte fra eieren sin i juni 2013. Flere dager senere ringte en melder politiet, og oppplyste at hundene hadde angrepet sau. En patrulje ble sendt til stedet, og fant to utmattetede hunder. Lydlogggen fra operasjonsentralen viser at operatøren syntes tjenestemennene på stedet var litt for ettergivende, som ikke umiddelbart avlivet hundene:

Patrulje: Jo, vi står her og bikkjene er dauslitne, og han som har mer rede på bikkjer enn meg, som i hvert fall vet foran og bak på ei bikkje, mener at dem er... Ingen stor fare for at de skal stikke av, så slitne som de er nå, så vi holder oppsikt med dem i påvente av at vi eventuelt får tak i en eier som kan få kontroll på dem.

Operatør: Uff, faen du NN, du begynner å bli soft.

Patrulje: Ja, du mener at det skulle ha smelli oppi her snart, du? Beitelaget var innom her, og de mente det samme.

«Tampaxpatruljen»

Etter en liten diskusjon om alt byråkratiet det medfører at hundene ikke ble avlivet umiddelbart, blir tjenestemennene enige om å avvente inntil eieren var funnet, med mindre hundene på ny skulle representere fare:

Operatør: Ja. Men jeg skal prøve å ringe han hundeeier, jeg. Åssen hunder er det her?

Patrulje: Det er litt uenighet om det, men det beste tipset vi har kommet fram til at det er en blanding mellom Grand Danois og Schnauzer.

Operatør: Ja. Noen sånne store jævler.

Patrulje: Store jævler, ja, det er små hester.

Operatør: Ja. Jajajajaja. Nei, du og han YY blir heretter døpt Tampax-patruljen, altså.

Patrulje: Du, du veit at jeg har ikke vært i Forsvaret engang jeg, vet du. Jeg er pasifist, jeg!

Operatør: Nei, men faen...!

18 tomhylser

Da hundens eier senere kom til stedet, var hundene avlivet med en lang rekke skudd fra patruljens MP-5 maskinpistol. Til VG fortalte eieren i 2013 at han hadde funnet totalt 18 tomhylser på stedet.

Retten konkluderer:

«Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger særlige unntaksforhold i foreliggende sak av en slik karakter at polititjenestemannens identitet kan holdes skjult. Det tilføyes i denne sammenheng også at saken begynner å bli gammel. I juni er det fem år siden hundene ble skutt. Det er derfor sannsynlig at saken i dag har mindre interesse blant folk flest, men at saksøker fortsatt har et betydelig engasjement.»

Lagmannsretten kommer dermed til motsatt resultat av tingretten, som tok Regjeringsadvokatens påstand om skjult identitet for polititjenestemannen til følge (Lovdata PRO):

«Når hensynet til taushetsplikten avveies mot behovet for sakens opplysning, er retten uansett kommet til at staten bør gis medhold i kravet om bevisforbud. Dette har sammenheng med at polititjenestemannens identitet ikke kan ses å være av avgjørende betydning for sakens opplysning etter at det nå er avklart at opplysninger fra Spesialenhetens strafferettslige etterforsking kan bevisføres, herunder den tidligere omstridte lydloggen fra politiets samband den aktuelle kvelden.»

Henlagt 

Det betydelige engasjementet lagmannsretten refererer til, kommer blant annet til uttrykk på nettstedet hundedrapene.no, der eieren under overskriften «Rettferdighet for Balder og Odin» holder leserne oppdatert på sin kamp mot systemet. Eieren har reist sivil sak mot staten for å få erstatning for hundene. 

Avlivingen ble i sin tid etterforsket av Spesialenheten, og henlagt som intet straffbart forhold.  

Les hele dommen her (Lovdata PRO)